Сега е моментът да се върне плочата с надпис на старата часовникова кула

baraban.bg

Сега е моментът да се върне плочата с надпис на старата часовникова кула

    Една от благите напоследък вести е, че общината започна ремонт на старата часовникова кула на Сливен (не че съм убедена, че това е най-належащия ремонт). Както съобщиха от общинската администрация, ремонтните и  възстановителните дейности по един от емблематичните за миналото на града обекти (до СУ „Пейо К. Яворов“) включват обновяване на дървеното стълбище на кулата, нова електрическа инсталация, която да включва лампи, прожектори и художествено осветление. Ще бъдат монтирани нови неръждаеми мрежи за защита от птици, а дървената част на кулата ще бъде обработена с лак. На покрива ще бъде положена хидроизолация и ново отводняване, ще се ремонтира корнизът, а фасадите на кулите ще се префугират.

   В страната ни са запазени над 50 часовникови кули, строени преди Освобождението. Повечето имат вид, близък до вида на сливенската. Голяма част от тези постройки пазят и паметните плочи – кога, кой и защо ги е построил, като повечето, естествено, са написани на османотурски език. Такава е и плочата на сливенската кула, пазеща паметта за делото на Атанас Часоправителя и будните му съграждани.

   Не знам кой кога и по какви съображения е наредил да се махне поставената от строителите над входа на сливенската кула плоча и я е прибрал в музея, но сега е подходящ моментът тя да бъде върната – ако е необходимо, след съответната обработка на камъка. Това ще допълни автентичността на нашия исторически паметник. За съжаление, новите постройки около кулата не позволяват тя да бъде отново и наблюдателна, т.е. туристите да имат достъп до площадката ѝ (както е на много места), но една информационна табела за стария часомер е абсолютно задължителна – кой кога и как го е построил, кога е префасонирана кулата. (Стотина години след построяването през 1808 г.  дървеният завършек на постройката е заместен от по-висока конструкция, служила за целите на пожарната команда, който вид е показан и на старата картичка по-горе.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Прочее, срокът за изпълнение на ремонта е петдесет работни дни. 

   

 

         Йорданка Раданчева

 

baraban.bg ©

Top Desktop version