Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Целогодишно се кандидатства по мярка 142 „Създаване на организации на производителите”

   По информация от Министерство на земеделието и храните, по мярка 142 „Създаване на организации на производителите” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. /ПРСР/ може да се кандидатства през цялата година.

   Към момента няма достатъчен интерес към мярка 142, информираха експертите и обясниха, че това се дължи на недостатъчното доверие между земеделските производители, които трябва да се сдружават, за да кандидатстват по нея. Мярката има за цел да насърчи създаването на организации на производители в земеделския сектор, като се подпомогне производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания. Тя дава възможност и за подпомогне на достъпът до пазара на малките и средните стопанства, съобщиха експертите. 

   На 14 март 2011 г. се отваря прием за проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, в частта за гарантираните бюджети. Собствениците им трябва да подготвят и да кандидатстват по мярката, ако искат да достигнат стандарти за качество и хигиена на Общността до края на 2011 г.

Посещения: 3246

150 лв. еднократна помощ за първокласници

По 150 лв. еднократна финансова помощ ще получат учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище през новата учебна 2011/2012 г., реши на днешното си заседание министерският съвет. Средствата са за покриване на част от разходите в началото на учебния период.

Целевата помощ за ученици се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв.

Посещения: 2408

Продават щаба на Трета армия

   Два военни имота в Русе и Сливен ще бъдат обявени за продажба, след като на днешното си заседание правителството даде съгласие за това. Единият се намира в местността „Халилов дол” в Русе и е с площ от 65 дка, застроен със седем сгради. Другият е на ул. „Роза Люксембург” в Сливен. Площта му е 78,5 дка и върху него са построени 34 сгради. Данъчната оценка на имотите е съответно 992 263,90 лв. и 8 967 291,70 лв.

   Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и на правилника за неговото приложение. Първоначалните цени ще бъдат определени като данъчната оценка се увеличи с 10 на сто.

Посещения: 2808

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version