Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Боряна Пенчева заменя Ана Михайлова

 

photo_Boryana-Pencheva   Министър-председателят Бойко Борисов назначи Боряна Пенчева за заместник-министър на финансите, считано от 17 август т. г. Тя ще замени на поста Ана Михайлова и ще отговаря за ресорите външен дълг, отношения с международните финансови институции, средства от Европейския съюз и макроикономически анализи в Министерството на финансите. Ана Михайлова ще остане в МФ като съветник на министъра. 

   Промяната е продиктувана от нови приоритети в дейността на министерството.

   Боряна Пенчева e завършила УНСС, специалност „Международни икономически отношения” през 1981 г., а от 1988 г. е доктор по икономика в Института по световна икономика и международни отношения в Москва.

В периода 2002-2009 г. е заемала поста директор на дирекция „Управление на средствата от ЕС” в Министерството на финансите с отговорности по планиране, преговори, управление, координация и мониторинг на финансовата подкрепа за България от ЕС, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, както и на двустранни програми с Гърция, Дания, Норвегия, Холандия, Гърция и др. Преди това е била изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на търговията към Министерството на икономиката и експерт и директор на Института по търговия към икономическото министерство.

   Владее английски и руски език. Ползва немски и испански език.

Посещения: 2218

Един заместник-министър по-малко

   Със своя заповед от вчера министър-председателят Бойко Борисов освободи от длъжност заместник-министъра на външните работи Милен Люцканов. Промяната е във връзка с преструктуриране и оптимизация на работата на ведомството, съобщават от правителствения пресцентър. 

   На освободения пост няма да бъде назначаван друг кандидат.  Министър Николай Младенов ще продължи работата си с двама заместници в екипа. 

Посещения: 2130

Сливат се РЦЗ и РИОКОЗ

   Преобразуването на съществуващите регионални центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в една административна структура – регионална здравна инспекция, одобри на днешното си заседание Министерският съвет. Направените структурни промени в системата на здравеопазването са в съответствие с новите изисквания в Закона за здравето. Целта на обединяването на двете структури е оптимизиране на работата на инспекциите и намаляване на административните разходи.

   Поделения на новата структура ще има във всяка една от 28-те области. Основните правомощия на регионалните здравни инспекции са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.

   На директорите на РЗИ се възлага да утвърдят длъжностното разписание на инспекциите и да уредят въпросите, свързани с трудовите и служебните правоотношения на персонала. Предвижда се общата численост на служителите в РЗИ да бъде 3459 души. Намаляването на щатовете е с 440.

Посещения: 2350

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version