Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Природозащитници наблюдават млади царски орли

Zeleni_balkani   Мониторинг на зимуващи млади и неразмножаващи се царски орли на територията на Южна България е извършен от екип на „Зелени Балкани”, съобщават от федерацията. Това е станало в периода от средата на декември 2009 г. до средата на януари 2010 г. 

   Експерти и доброволци на организацията са извършили наблюдения на четири места с концентрации на млади царски орли, известни до момента. В четирите територии, както и в съседни райони, са регистрирани общо 16 наблюдения на птици в младежко и преходно оперение. Различен брой млади индивиди са регистрирани на териториите на общините Сливен, Тунджа, Елхово, Болярово и Тополовград. Три от младите птици са маркирани от „Зелени Балкани” през 2007 и 2008 г. и тяхното проследяване в различни райони спомага за наблюдението и на другите полово незрели индивиди. При останалите отчетени млади орли не са идентифицирани обозначителни маркировки.

   В същия период, в гнездовите райони на голяма част от известните размножаващи се двойки, са наблюдавани и възрастни царски орли, зимуващи в гнездовата си територия. В някои от тези места са наблюдавани и единични индивиди от полово незрелите птици.

   Подобен тип зимен мониторинг на неразмножаващи се царски орли се извършва за трета поредна година от членове на „Зелени Балкани”. В резултат от радиопроследяване на млади царски орли, през 2007 г. екипът за първи път наблюдава зимуващи млади индивиди.

   По време на тазгодишния зимен мониторинг екипът наблюдава и шест възрастни морски орли. Четири от птиците са от 2 известни гнездящи двойки от поречието на река Тунджа, останалите вероятно се размножават в района. Радостен е фактът, че една от двойките, чието гнездо бе разрушено през миналата година вследствие на буря, е наблюдавана да строи ново гнездо в средата на януари.

   Още по-интересно е наблюдението на зимуващ голям креслив орел (Aquila clanga). Рядката за България хищна птица е наблюдавана да ловува в района на нощувка на голям корморан (Phalacrocorax сarbo) в поречието на р. Тунджа през месец януари.

   По време на зимния мониторинг на царските орли, е регистрирано и ято от 7 сиви жерава (Grus grus). На 28.12.2009г., тези рядко зимуващи в района птици, са отчетени в близост до река Тунджа, северно от град Елхово, а на 12.01.2010г. в района на Природен парк ,,Сините камъни”. Наблюдението на птиците в района е потвърдено и от експерти извън „Зелени Балкани”. В същия период тези птици са наблюдавани и от Петър Шуролинков (Институт по зоология -  БАН) и Гергина Даскалова (Българско дружество за защита на птиците).

   Дейностите за опазването на царския орел са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.

Посещения: 2575

С 2% по-висока здравната осигуровка

    В сряда, на поредното заседанието на Министерския съвет, ще бъде взето решение за отблокиране на 350 млн. лв., които ще бъдат предоставени допълнително на Националната здравноосигурителна каса и ще се разгледа предложение за 2 % повишаване на здравната осигуровка. В момента тя е 8 % - най-ниската в Европа, е заявил премиерът Бойко Борисов, след като проведе среща с  министър Симеон Дянков, министър Божидар Нанев и ръководствата на съсловните организации. Тези средства ще преминават като приходи директно в сферата на здравеопазването. Министър-председателят е категоричен, че превеждането на средствата на лекарите оттук-насетне ще бъде редовно, но в същото време няма да спрат проверките заради протести на лекарите.
   До сряда Министерството на финансите ще изплати дължимите суми на лекари, стоматолози и болници. Забавянето се е наложило заради това, че са се изплащали парите им за ноември и декември миналата година. „Четири години предишното правителство не е приемало разширения списък за безплатните лекарства. От първи юли се разширява списъкът така, че ние да плащаме със 70 млн. лв. повече”, подчертава премиерът.

 

Посещения: 2342

НАББ ви призовава да излезете на протест

NABB

    На 15.03.2010 г. от 11 часа до 13 часа ще проведем НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ДАНЪЧНАТА И ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА, съобщават от Националната асоциация на българския бизнес. Председател на НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ е Светлозар Николов.

 

Протестите в отделните градове ще се проведат както следва:

Гр.София, ул. Г.С.Раковски 102, пред сградата на МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр.Варна, бул.”Осми Приморски полк” 128, пред сградата на НАП

гр.Добрич, ул. Независимост 7, пред сградата на НАП

гр.Шумен, пл. „Освобождение” 2, ул. „Адам Мицкевич” 1, пред сград на НАП

гр.Търговище, пл.„Свобода” 1, административна сграда на НАП

гр.Русе, ул. Пирот 24, сградата на НАП

гр.Велико Търново, пл.”Център” 2, сградата на НАП

гр.Габрово, ул.”Априловска” 7, сградата на НАП

гр.Плевен, ул.”Дойран” 43, офис на НАП

гр.Враца, ул.„Васил Кънчeв” 86, офис на НАП

гр.Видин, ул. „Шести септември” № 12, офис на НАП

гр.Благоевград, ул „Гьорче Петров” № 2, офис на НАП

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златарев” 7, офис на НАП

Гр.Пловдив, ул.”Скопие” 6, пред сградата на НАП

гр.Хасково, пл.„Свобода” 2

гр.Стара Загора, ул. „Кенали” 1, пред офиса на НАП

гр.Сливен, ул.„Ген. Столипин” 19, пред офиса на НАП

гр.Ямбол, ул.„Търговска” 2, пред офиса на НАП

гр.Бургас, ул.„Цар Петър” 5 Б, пред сградата на НАП

 

2. Внасяне на петицията в Народното събрание на Република България в 9.30 на 15.03.2010 г.

3. Предложение до министерството на финансите

 

Посещения: 2838

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version