Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Излезе от печат „Сливналии“, книга II

   Факт е втората книга „Сливналии – 20 интервюта“. Тя излиза три години след първата книга със същото заглавие и същия брой интервюта и отново е събрала в себе си личности от всички сфери на живота.

   Списъкът на интервюираните сам по себе си говори за стремежа на авторката Йорданка Раданчева да обхване хора, достойно представящи Сливен и в същото време очертаващи неговия разнолик облик – обществен, стопански, културен, етнически... Не всички са родени в Сливен, не всички са останали да живеят в него, но житейският им път е белязан дълбоко от града на Сините камъни. Сливен също им дължи много, защото те са допринесли за изграждане на съвременния му облик, а мнозина от тях – и за доброто лице на България по света.

Посещения: 725

1 ноември

   От тях се тръгва...

Посещения: 777

Неделен гост: Душко Добродушков

   Келтите обраха тиквите - да изядем по една тиква, за да не ни стигне участта на Душко...

                   Печена тиква

                        Елин Пелин

 

          Душко Добродушков, архивар при окръжното управление, като занесе веднаж на подпис някои книжа в дома на господин управителя, намери го, че яде заедно с жена си и децата си тиква, опечена цяла на фурна.

         Господин управителят, като подписа книжата, отряза едно парченце от тиквата и любезно го предложи на своя архивар:
         - Заповядайте, господин Душко, да видите каква чудесна тиква! Само малко е прегоряла, но няма нищо. Ще извинявате.
         - А, благодаря, благодаря, господин управителю! - отговори сконфузено архиварят - аз таквоз... тикви не обичам.
         - Как тъй? Вий сте от село, моля ви се, а да не обичате тиква!
         На Душко му ставаше неприятно, когато му напомняха, волно или неволно, че е от село. Той се зачерви от срам.

Посещения: 690

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version