Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Ни тъй, ни онъй

   Връщам се доста назад, но връзка има.

   Преди десетилетия, когато с бай Върбан (така наричах колегата си в Котленския исторически музей, историкът Върбан Върбанов) деляхме стаичка в Галатанското училище (доста неуместно превърнато в изложбена зала на килими), седмици и месеци наред понякога прекарвахме работното си време в разговори, често на висок глас. През пролетта и ранното лято – времето на ученическите екскурзии, устата ме заболяваше от беседа след беседа, че на ден са минавали и до четирийсет групи. Но през зимата време за свободни приказки имаше и говореше повече той. Пишеше историята си на Котел (неиздадена, впрочем) и изпробваше върху мен различни тези, не винаги свързани само с котленското минало. Една от любимите му теми беше доколко Русия ни е навредила с Освобождението. Той разпалено и с много аргументи доказваше, че ако не е била тази война, след някое и друго десетилетие, България така или иначе щеше да получи автономия и то в демографските си граници. И тогава, и сега съм съгласна с това, но си давам сметка, че такова развитие на нещата би могло да се случи ако историята се движеше само от правителствата, пък били те и на Велики сили, ако се изключат желанията и настроенията на нацията, каквато е била тогава (и каквато е долу-горе сега). Как биха посрещнали ония събудени вече и замогнали се българи призива да изчакат едни 50 – 60 години, за да получат своя държава?

 

Посещения: 4323

Крепостта "Калето" в местността "Качулка"

  Крепостта „Калето" е в Регистъра на недвижимите културни ценности в община Сливен. В този документ се сочи, че тя е от късната античност и българското средновековие  XI XII в. Намира се в местността „Качулка" на възвишението между някогашния рудник и сградния фонд, възникнал през 50-те години на миналия век като миньорско селище, а впоследствие сменял предназначението си няколкократно – База за подготовка на чуждестранни кадри, Детско селище, социален дом с абревиатура, недобна както за изписване, а още по-малко и за прочитане.

   „Калето" като възможен маршрут е описан с два реда и в Концепцията за интегриран туристически продукт на община Сливен от 2019 г./ https://mun.sliven.bg/uploads/3F58AF9D0B46DE2AB19E259D002B9B98/. Да се стигне до него е прекалено лесно за хората с автомобили. Можете да паркирате превозните си средства на площадката на някогашния рудник или на паркинга на селището. За тренираните планинари изкачването ще отнеме десетина минути, а за неделни приключенци като мене – малко повече. Преодолели стръмното, горе ще намерите очертанията на някогашните зидове, ще погледнете към околните върхове и към виещия се в ниското път между Южна и Северна България. Според мене изкачването дотук има преди всичко емпатичен смисъл – за кратко се поставяме на мястото на нашите предци, търсили спасение от нашественици, разбойници и крадци тук,на непристъпните височини.

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Посещения: 544

Новият сливенски общински съвет

ПП ГЕРБ

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА

Образование: висшебългарска филология

ВЕСЕЛИНА КУРТЕВА КУРТЕВА

Образование: висшесчетоводство и контрол

ДИМИТЪР ГАНЕВ МИТЕВ

Образование: висшеправо

ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ

Образование: висшемедицина

ЕВГЕНИЙ БАЛЕВ ГЕРГАНОВ

Образование: висше ?

ЗДРАВКО КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ

Образование: висшеикономика

ЙОРДАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

Образование: висшеинженерно

Посещения: 446

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version