Националната асоциация на секретарите на общини провежда общо събрание в Сливен

baraban.bg

Националната асоциация на секретарите на общини провежда общо събрание в Сливен

Sliven   Днес и утре в Сливен се провежда ХVІІ общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България / НАСО РБ /. Според програмата, оповестена от изпълнителния директор на асоциацията и секретар на община Габрово Васил Панчаров, ще бъдат приети нови членове, ще се обсъдят и приемат отчетните документи за  2009 г. и плана за работа през 2010 г. Предстои да бъдат връчени благодарствени отличия на секретари, допринесли с работата си за организационното и институционалното укрепване на асоциацията. Ще бъде проведен избор за нови управителен и контролен съвет. В дневния ред е и обсъждането на актуални въпроси, свързани както с дейности и процедури на асоциацията, така и с напрегнатото професионално всекидневие на секретарите на общини и на общинските администрации. Предстои сондиране на мнения и предложения за начина на участие на НАСО РБ и нейните членове в подписката на Националната Гражданска Инициатива за изменение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Очаква се по време на настоящото събиране да бъде подписан Меморандум за сътрудничество между НАСО РБ и Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС РБ/

   В ХVІІ общо събрание ще участват над 110 секретари на общини – членове и кандидат-членове на НАСО РБ, тъй като по време на форума ще бъдат приети за нови членове над 15 секретари на общини и райони. Гости на проявата са представители на партньорски организации, централни институции и ведомства, почетни членове и приятели на асоциацията, съобщи секретарят на община Сливен и член на Управителния съвет на асоциацията Петя Руменова.

   Събранието започва работата си в 14 ч. в залата на хотел „Спорт палас”.

baraban.bg ©

Top Desktop version