Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Отново българският бизнес: Кой направи частните съдебни изпълнители милионери?

   NABB                                                                                            ДО

                                      МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                      НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                      ОТ

                                                                                               НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

 

                                                                                ОТКРИТО ПИСМО

                                                                                    Срещу

финансовия геноцид упражняван от чуждестранните банки и липсата на ефективен контрол над дейността и приходите на частните съдебни изпълнители

 

   Уважаеми г-н Бойко Борисов,

 

   Ние сме убедени, че 60 антикризисни мерки няма да доведат до увеличаване на приходите в бюджета и ще бъдете принудени да вдигнете ДДС.

   Ние сме твърдо против вдигане на ДДС и няма да подкрепим тази мярка, защото сме убедени, че това не е решение на проблемите.

   За да може държавата да има работеща икономика, трябва да има работещи малки и средни предприятия. В тази икономическа ситуация, няма работеща икономика и няма работещи малки и средни предприятия. Всички ние сме в ситуация на ежедневна борба за оцеляване и защита на всичко, което сме постигнали в продължение на много  години.

   Приходите в държавния бюджет ще се увеличат трайно, САМО ЧРЕЗ РЕФОРМА В БАНКОВАТА СИСТЕМА и контрол над частните съдебни изпълнители.

   1. Основната причина за световната икономическа криза е алчността на банките, която доведе до загуба на доверието. В тази ситуация повече от година и половина чуждестранните банки в България, загубиха окончателно доверието на малкия и средния бизнес, защото едностранно увеличиха лихвите и спряха отпускането на кредити. В другите страни, същите тези банки, едностранно намалиха лихвите и дадоха над пет години гратисен период. За да се противопоставим на този финансов геноцид извършван от чуждестранните банки в страната, ние проведохме кампания „Банки – Стоп ! Уважавайте ни!”. Проведохме над 20 протеста в страната, събрахме 100 000 подписа, с които искаме намаляне на лихвите по всички текущи кредити на 4%, гратисен период над две години и банките да нямат право да пристъпват към принудителна продажба на имотите до излизане от кризата.

На нас не ние е ясно, защо банките, като частни търговски дружества, се приемат за петата независима власт в страната и правителството отказва да се намеси срещу провежданата от тях унищожителна политика.

   2. Частните съдебни изпълнители (ЧСИ) бяха създадени за да обслужват банките и големите финансови институции.  Именно затова те трябваше да бъдат максимално улеснени в събирането на вземанията и това нямаше да бъде осъдително, ако те не се бяха превърнали в отделна власт.

   След като ни заявихте, че правителството не може да се меси в дейността на банките и се оказа, че те са петата власт, питаме – Кой и защо вписа в ГПК чл.417 т.2 наред с представителите на държавата „......и банките”. Не следва ли, незабавно „и банките” да отпадне от този член на ГПК, за да бъдат защитени интересите на кредитополучателя? В тази връзка вече имаме много случаи за издавани по два изпълнителни листа за едно и също вземане по искане на банки, за което сме уведомили прокуратурата. А най-лошото в този случай, е че се образуват и две изпълнителни дела от ЧСИ, всяко с всички разноски и хонорари.

   Възможностите на Незабавното изпълнение по ГПК, предоставени в ръцете на ЧСИ и банки, създава огромно и неоправдано напрежение сред българските граждани.

Не може да нямаш защита срещу ЧСИ, който използвайки безплатно целия държавен  апарат, като налага възбрани/ всички видове/, блокира сметки и МПС, тормози всички близки и познати на „длъжника” и всичко това за НЕДОКАЗАНО ВЗЕМАНЕ от примерно 2 000 лв.

   Настояваме да отпаднат дадените им привилегии и особенно предоставената им възможност по чл.417, т.2 от ГПК, която е предвидена само за държавата.

 

   Таксите на ЧСИ се облагат с ДДС и този данък винаги се събира от длъжниците, но очакваме да направите проверка, в колко от случаите се издават редовни данъчни документи. Темата за прането на пари е водеща в момента в обществото, но липсата на всякакъв контрол при продажбата на недвижими имоти и други вещи от ЧСИ не създава ли условия точно за това ? Проверява ли се произхода на парите на купувачите? Кой ревизира ЧСИ?

   Настояваме да бъде извършена пълна проверка на приходите на Частните съдебни изпълнители за последните четири години и да започне оперативен текущ контрол върху тяхната дейност.

 

   Ние недоумяваме, защо бяха предоставени толкова много права в частни ръце, като частните съдебни изпълнители придобиха ролята на шеста власт в страната. В повечето европейсти държави, където има частни съдебни изпълнители, те нямат правата на българските. Например, те нямат право да продават недвижими имоти или да залагат запори в банки, като това може да стане само след разрешение от съответния съд, а това именно са случаите, където се наблюдават най-много злоупотреби. Масова практика е ЧСИ да не уведомяват длъжниците, с което се погазват правата им на защита, крият се делата от тях, не се прави по законоустановения ред опис на недвижим имот и др.

   Също така с цел бързина на съдебно-изпълнителното производство, огромна част от действията на ЧСИ не подлежат на съдебен контрол, което е в основата на всички нарушения посочени по-горе и предоставени възможности за  обогатяване на взискатели и др. лица  близки до ЧСИ.

   Предлагаме да се направи необходимото в посока ограничаване правата на ЧСИ и засилване на съдебния контрол върху тяхната дейност.

 

   Как се стигна до безумно високите такси събирани от ЧСИ? Защо държавните институции, въведоха толкова необосновано високи такси, като системата за по-малко от три години произведе милионери на гърба на бедния български народ. Никоя друга юридическа професия не е така обгрижвана от държавата. При всички случаи на плащане на зъдлжение, най-напред се погасяват разноските и таксите по изпълнението, и най-вече така наречената пропорционална такса, която е убийствена при по-големите задължения. Чести са случаите, в които ЧСИ начисляват прекомерно високи такси за неизвършени услуги. Задълженията на ЧСИ бяха да дисциплинира длъжника, но не направи изключение за заплащането на тази такса в срока за доброволно изпълнение. Какъв е стимулът за длъжника да плати доброволно, след като още с образуване на делото са му начислени непосилни такси?

   Настояваме да се предприемат действия в посока драстично намаляване на таксите, събирани от ЧСИ.

 

   При абсолютна забрана в закона за ЧСИ за извършване от тях на търговска дейност – ЧСИ № 739 Слави Русев Сербезов от град Добрич, си позволява да открива магазин за продажба на стоки с търговска площ на открито за продажба на автомобили на  длъжници с името си „Слави Сербезов – Частен съдия изпълнител”. Възможността дадена от чл.474 от ГПК, не може да превръща изпълнителната дейност в търговия и ЧСИ да печели на основания 15% комисионна.   

Аналогичен е случаят в гр.Русе с ЧСИ №832 Иван Иванов Хаджииванов, който закупува камион за репатриране на автомобили на длъжници и то след като закона им предоставя възможност да ползват целия държавен репресивен апарат.

   Настояваме на горепосочените ЧСИ да им бъдат отнети правата.

 

   В ГПК изрично е посочено, че ЧСИ отговаря за вредите които причинява при изпълнение на служебните си задължения. Много бързо по „необясними за нас причини” се появи фигурата на „помощник ЧСИ”, чрез която тази отговорност изчезва, но много по-лошо е, че тази фигура влезе и в текстовете на НК /явно да плаши длъжниците/ и в закона за ЧСИ и др.

 

   Също така не е ли редно да отпадне завинаги предоставената възможност да се налага забрана за пътуване за задължение от 5 000 лв. по адм. Ред? Не следва ли това да е единствено от прерогативите на българския съд? Не сме чули до момента ЧСИ да носи отговорност при отмяна на такива Заповеди на полицията. Всичко това за свободното движение на хора, не противоречи ли и на нормите на ЕС?

 

   Ние считаме, че ако действително става дума за Частни съдебни изпълнители, то всички услуги, които държавата им предоставя следва да бъдат платени, защото така или иначе такси за тях се събират от длъжниците. С действащата нормативна уредба са създадени условия за обогатяване на ЧСИ и за сметка на държавата и това не следва да продължава.

 

   Националната асоциация на българския бизнес е готова да участва със специалисти при тези належащи промени в работата на ЧСИ и РЕФОРМАТА В БАНКОВАТА СИСТЕМА, защото е ясно, че лобирането за тях съществува, но е време да бъдат защитени интересите на народа.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Светлозар НИКОЛОВ

Председател на

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

baraban.bg ©

Top Desktop version