Преселват лалугери от голф игрището в Сливен в природния парк „Сините камъни”

baraban.bg

Преселват лалугери от голф игрището в Сливен в природния парк „Сините камъни”

v_novia_dom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Около 60 лалугера вече е преселил екип на Федерацията на природозащитни сдружения „Зелени Балкани” от голф игрището в Сливен и пасищата около него, в природния парк „Сините камъни”. Това става с разрешение на Министерството на околната среда и водите.  Индивидите, които се улавят и пускат в парка, са от територии, които са „проблемни” и където е вероятно колониите им да бъдат унищожени. Според природозащитниците, лалугерите са намерили оптимални условия за живот на територията на голф игрището, тъй като загражденията от мрежи и редовното косене на тревата спират много от естествените им врагове. Колонията на игрището наброява над 1 000 индивида и преселването им продължава, информира Димитър Маринов, координатор на проект "Възстановяване на популацията на лалугера" - ДПП "Сините Камъни".
   Инициативата е част от програма за реинтродукция на лалугера на територията на парка. По план през този сезон ще бъдат заселени общо 100 индивида в местностите „Каракютюк” и „Локвата”. Проектът е на Дирекцията на Природен парк „Сините камъни”, насочен към поддържане на благоприятния статус на приоритетни тревни хабитати и популации на хищни птици (каквито също се преселват в парка), а екипът на Зелени Балкани участва в дейностите. 

   За улова на лалугерите се използват специални капани и примки, като методологията е взаимствана от Полша и Словения. Преди пускането индивидите се маркират, с цел по-лесното им разпознаване и последващ мониторинг. Териториите, на които се пускат лалугерите, са предварително подготвени и почистени от храсталаци и висока трева, като са изкопани и дупки, които лалугерите могат да ползват като първоначално укритие от хищници.

baraban.bg ©

Top Desktop version