Община Сливен смята да тегли втори заем

baraban.bg

Община Сливен смята да тегли втори заем

ob_Sliven  Община Сливен има намерение да изтегли заем в размер на 6 136 000 евро, с който да бъдат финансирани инвестиционни проекти в полза на местната общност.

   „Изготвянето на предложението е съобразено с нормативите и регулаторите в Закона за общинския дълг. То е съобразено и с Наредбата на Община Сливен относно управлението на общинския дълг”, заяви заместник-кметът Недка Енергиева. По думите й, предложението е съобразено и с тригодишната прогноза за развитие на общината, включително постъпленията от европейски фондове. Определени са и обектите за финансиране с бъдещия заем. „Основният приоритет е реализирането и завършването на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен – фаза ІІ”. Общият финансов ресурс за реализиране на проекта е 52 622 783 лв., като източниците на финансиране са Кохезионният фонд - 31 636 817 лв; национално съфинансиране от държавния бюджет – 7 909 204 лв.; общински заем от финансова институция – 3 579 043 евро или 7 000 000 лв.; собствени бюджетни средства - 6 076 762 лв. Данъкът добавена стойност по проекта, съгласно българското законодателство, е невъзстановим за Община Сливен, а съгласно европейското законодателство е недопустим разход. Т.е. ДДС в размер на 8.5 млн. лв. ние следва да осигурим със собствени средства. Това означава, че за да реализираме проекта за водния цикъл на Сливен, е нужно да осигурим 13 076 000 лева собствени средства. Именно заради това нашето предложение към сливенската общественост е 7 млн. от тези 13 076 000 лв. да бъдат осигурени от банковия заем. Останалите 6 милиона лева общината ще осигури от собствени средства”, обясни Недка Енергиева. Още няколко обекта са предвидени за финансиране от новия заем - „Изграждане на водопроводна мрежа в кв. „Ново село”, в местностите „Хисарлъка”, ”Среди дол”, „Градището” в селищно образувание „Изгрев”. Други 3 200 000 лв. ще бъдат за разплащане на стари задължения на общината по изградени вече обекти - „Реконструкция на уличната мрежа в квартал ”Сините камъни”, „Основен ремонт на път ІV – 66088 Злати войвода – Струпец – Бинкос”, за обектите „Алеи гробищен парк” и  „Пристройка и разширение на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в Сливен, както и ремонти в VІІІ ОУ „Юрий Гагарин” и детска ясла № 15. Срокът на заема е 10 години. Общината изисква максималният размер на лихвения процент, предложен от банковата институция, която ще бъде избрана по Закона за обществените поръчки, да бъде не повече от 6.5% към момента на поръчката. Обезпечението ще бъде Запис на заповед, подписана от кмета на общината.

   Община Сливен изплаща десетгодишен заем от 11 млн. евро, отпуснат от банка „Дексиа Комуналкредит” през 2007 г. Тъй като законът изисква преди поемането на нови задължения да бъде обяснено как ще бъдат изразходвани средствата, вече мина обществено обсъждане, на което общинската администрация получи доста обвинения, най-вече от граждани на сливенския квартал „Речица”, че обявените с първия заем средства за решаване важни проблеми в квартала, не са стигнали дотам. Ако обаче общинският съвет подкрепи предложението за теглене на заем, в началото на следващата година администрацията ще обяви процедура по избор на кредитираща институция.

baraban.bg ©

Top Desktop version