Забрана за генетично модифицираната царевица МОН 810

baraban.bg

Забрана за генетично модифицираната царевица МОН 810

modificirana_carevica   Министерският съвет въведе забрана за отглеждане на генетично модифицираната царевица МОН 810 на територията на България, съобщават след днешното заседание на съвета.

   Налагането на забраната се основава на принципа на предпазливостта, заложен в Директива 2001/18/ЕО и в Закона за генетично модифицираните организми. Така се гарантира предпазването на българското земеделие и околната среда от потенциална възможност за създаване на устойчивост спрямо bt-протеина в целевата и нецелевата флора и фауна и неговото натрупване в почвените екосистеми.

   Забраната е въведена в още шест държави от Европейския съюз.

baraban.bg ©

Top Desktop version