Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Програма Достъп до информация

diana_yambol

  

МОСВ крие проект, разработен с европейски пари

Министър Караджова отказва информация за бъдещо депо за битови отпадъци

 

Дияна Бончева,

координатор на ПДИ в Ямбол

 

 

   Министърът на околната среда и водите Нона Караджова отказа обществена информация на гражданина Димитър Димитров, поискал проектната документация за Регионалното депо за битови отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа. Разработката е изготвена от Община Ямбол по проект „Техническа помощ за създаване на система за интегрирано управление на отпадъците в регион Ямбол”, финансиран по процедура BG161PO005/08/1/30/01/01 „Техническа помощ за подкрепа на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, Европейски фонд за регионално развитие и национално съфинансиране. За министерството само това би трябвало да е достатъчно основание да бъде предоставена исканата информация. Все пак прозрачността и публичността следва да са основни изисквания за всички етапи от реализацията на проекти по оперативни програми. В министерството обаче, считат че разкриването на проекта би могло да навреди на Община Ямбол, която кандидатства с него за ново финансиране от ОП „Околна среда”. Ръководството на общината също е против документите да бъдат показани на Димитър Димитров, който в началото на 2011 оглави Инициативен комитет срещу изграждането на Регионалното депо.

   Срещу отказа на министеството да предостави информация за проекта Димитров води дело по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), което ще бъде разгледано от Административен съд  София-град на 21 февруари т.г. В същото време чрез заявления до различни институции той се добра до десетки документи, част от които по-скоро потвърждават твърденията му, че изготвена на база фалшифицирани данни, тази инициатива е вредна за Ямбол. По тази причина Димитров съди екоминистерството и за неправомерно издадено Комплексно разрешително за изграждането на клетка 1 и 2 от депото. Делото е насрочено за март т.г. във Върховния административен съд. Срещу това разрешително имаше възражения още през 2008 и от граждани, и от Община Тунджа, на чиято територия ще се строи бъдещото огромно сметище. Сега то е в основата и на проекта, с който Ямболската община кандидатства за ново финансиране.

   Общинските съвети в Ямбол и Нова Загора в предходните мандати категорично отказаха да участват в проекта. Решенията за съгласие на съответните общински съвети са задължително изисквани документи за конкурса по оценяване, съобщи министър Караджова при посещението си в Ямбол на 20 юли м.г. и към момента са налице. Срещата тогава бе организирана по нейно желание с общински съветници и кметове от Ямбол, Сливен и Община Тунджа. Пак по линия на Караджова бе организирано и посещение на жители на общините Ямбол и Тунджа до регионалното депо в Силистра. „Министърката може би има право да се гордее с него, защото то също е изградено по неин проект”, но от Инициативния комитет в Ямбол виждат разлики между двата проекта, тъй като „За боклуците на Силистра са избрали терен на 8 км от града, където няма вододайни зони и селскостопански насаждения. Докато Регионалният център за отпадъци при нас ще граничи на 250 м с жилищни постройки в село Дражево и на 700–800 м от лозови масиви на винарни, гъбарници и т.н.”, допълва Димитър Димитров.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version