Правителството спира процедурата по сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АКТА)

baraban.bg

Правителството спира процедурата по сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АКТА)

ACTAМинистерският съвет прие решение за спиране на процедурата по сключването от страна на България на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, Швейцария и САЩ (АКТА). С това на практика България спира всякакви действия по влизането в сила на споразумението, включително по ратифицирането му.

Решението за одобряване на АКТА бе прието на заседание на Министерския съвет на 16 ноември 2011 г. Споразумението беше подписано на 26 януари 2012 г. в Япония от ЕС и 22 държави-членки.

Споразумението третира търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, които са предмет на общата търговска политика на ЕС. Единствено наказателно-правните разпоредби на АКТА са от споделена компетентност на ЕС и на държавите членки. Ето защо Решението на Съвета за подписване на АКТА от ЕС е прието единодушно от всички 27 държави-членки през м. декември 2011 г. и страна по Споразумението са ЕС и нейните държави-членки.

За сключване и влизане в сила на Споразумението е необходимо съгласие от Европейския парламент и ратифицирането му от всички държави-членки. Предстои обсъждането на АКТА от Европейския парламент, като непостигането на съгласие по него ще доведе до прекратяване на процедурата по сключването му.

Независимо, че АКТА още не е факт, в много държави-членки на ЕС, включително и в България, е налице загриженост сред гражданското общество относно прилагането на АКТА и защитата на гражданските права и свободи и по-специално тези на потребителите в интернет. АКТА не налага изменения в действащото ни законодателство, но протестите срещу споразумението в много други европейски страни и у нас показват липсата на подкрепа сред широката общественост. В резултат, по информация от Постоянното ни представителство в Брюксел, Германия, Холандия, Кипър, Естония и Словакия все още не са подписали споразумението, като Германия вероятно ще изчака обсъждането в Европейския парламент. Правителствата на други страни като Полша и Чехия се обявиха за замразяване на инициираните процедури за ратификация до оценка на въздействието на АКТА.

Разговорите по темата, проведени в рамките на днешното правителствено заседание:

Точка 12

Доклад относно проект на решение относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати

 

БОЙКО БОРИСОВ: Ще започнем с тази точка, защото тези дни се наслушах на какво ли не. А и министър Трайков вчера много великодушно прие вината, просто за да не се водят дебати. Но те не престанаха и затова аз съм длъжен да дам малко хронология, а гостите, които са тук, преди десетина дни имаха среща с мен, могат и да я потвърдят.

Бившият премиер Станишев каза „Преговорите за АСТА са се водили плавно и тайно зад гърба на Европейския съюз. Аз самият научих за споразуменията от Уикипедия и това е един от мотивите ПЕС да не го приеме.”

Спирането на АСТА е наш успех, ние винаги успехите сме готови да ги разделим с всички, но все пак искам да се знае какво е правено през времето досега, защото, повтарям, това, че министър Трайков каза за вината и то, повтарям, много великодушно, за да не се дебатира, искам специално да се знае какво е правено през годините.

При правителството на Тройната коалиция на 30 ноември 2007 г. Петър Димитров се обръща към Стефан Данаилов за тяхно становище, като водещо ведомство в работната група 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост към Съвета по европейски въпроси в България, представител на МИЕТ не участва в тази група. Това започва от 30 ноември 2007 г., започва между министерствата, ръководени от многоуважаемия господин Станишев, да се води вече преписка по тази тема. Трайков, това е 2007 г., когато ти изобщо не си си представял, че ще станеш министър. На 12 декември 2007 г. мандатът е гледан в Работна група „Интелектуална собственост” на Съвета, където участва Министерство на културата – представител Стефан Данаилов. В Работната група е водена подробна дискусия по мандата за преговори с редакции по конкретни текстове. Уточнено е, че ще се гледа в двата комитета – Комитета по търговска политика и Работна група по интелектуална собственост към Съвета на Европейския съюз.

Изчитам всичко това по простата причина, че искам да съм много коректен в изказа, за да няма след това допълнителни дискусии по него.

Февруари 2008 г. Министерство на културата, Стефан Данаилов, изготвя рамкова позиция за одобрение на мандата на Европейската комисия за преговори в Съвета по европейски въпроси в България. Предвид материята и компетентностите, както и предвидени до този момент по-съществени обсъждания в Работната група по интелектуална собственост към Съвета по европейски въпроси. Подписването на споразумението не е нито тайно, нито скрито.

Още преди одобрението на мандата за преговори има становище на Българската асоциация на музикалните продуценти с входящ номер от 2007 г., които настояват за включване на страната ни в тези изключително важни за нашата индустрия и ползватели за права преговори.

На 20 март 2008 г. Министерството на икономиката и енергетиката тогава с министър Петър Димитров уведомява Министерство на културата, Стефан Данаилов и Патентното ведомство, че е обявена мълчалива процедура до 26 март 2008 г. в Съвета на Европейския съюз за приемане на ревизирания и съгласуван между страните мандат на Европейската комисия за преговори, която предлагаме да не се нарушава.

На 26 март 2008 г. изтича мълчаливата процедура, без да се нарушава от никоя страна членка на Европейския съюз. Няма как премиерът Станишев тогава, участвайки в Съвета, да не го знае, да го научава сега.

На 14 април 2008 г. решението за одобряване на мандата за Европейската комисия е прието формално от Съвета на Европейския съюз без обсъждания по раздел „Търговска политика”. От българска страна е участвал министърът на земеделието и храните министър Нихат Кабил.

От 2006 г. до октомври 2010 г. са проведени 11 кръга преговори. Държавите-членки на Европейския съюз са информирани устно и писмено за преговорите чрез Комитета „Търговска политика” на Съвета, където господин Станишев е бил информиран устно и писмено. Ротационното председателство на Европейския съюз проведе преговорите по въпроси от областта на наказателното правоприлагане въз основа на позиции, договорени и приети единодушно от Съвета в рамките на КОРЕПЕР. Основните компетентни ведомства, които в България са работили по текстовете на АСТА и са ги подкрепили в различни формати на обсъждания в Брюксел, са Министерство на културата, Министерство на правосъдието, Патентно ведомство, Министерство на икономиката и енергетиката. Министър-председателят Станишев е участвал в заседанията на Европейския съвет. Българският еврокомисар Меглена Кунева е участвала в заседанията на Европейската комисия, където са се обсъждали и одобрявали тези въпроси.

Така че, с риск да ги разсърдя, но все пак не мога да приема, че след всичките тези преговори, години наред, Трайков трябва да поеме вината. И то е изведено днес в заглавие на водещи медии. Не мога да го приема, защото те са толкова нагли, че ще минат един-два месеца, Трайков, и ще кажат: правителството на ГЕРБ работеше да влезе в сила АСТА. Затова с приемането на тази точка практически ние се оттегляме от тази си позиция в момента. Затова вече мога да поема и цялата политическа отговорност на нашия кабинет за това решение.

Гостите ако имат да кажат нещо?

ЯНАКИ ГАНЧЕВ (Председател на Асоциация на потребителите на телекомуникации и интернет услуги): Искаме да чуем формулировката на решението.

БОЙКО БОРИСОВ: Трайков!

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, позволете ми да мина през целия доклад. Предлагам Министерски съвет да разгледа и приеме протоколно решение, с което да изрази позиция относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА). Решението за одобряване на АСТА бе прието на заседание на Министерски съвет на 16 ноември 2011 г. Споразумението беше подписано на 26 януари 2012 г. в Япония от Европейския съюз и 22 държави-членки. Споразумението третира търговските аспекти на правата на интелектуална собственост, които са предмет на общата търговска политика на Европейския съюз. Единствено наказателно-правните разпоредби на АСТА са от споделена компетентност на Европейския съюз и на държавите-членки. Ето защо решението на Съвета за подписване на АСТА от Европейския съюз е прието единодушно от всички 27 държави-членки през месец декември 2011 г. и страна по споразумението са Европейският съюз и неговите държави-членки.

За сключване и влизане в сила на Споразумението е необходимо съгласие от Европейския парламент и ратифицирането му от всички държави-членки. Предстои обсъждането на АСТА от Европейския парламент, като непостигането на съгласие по него ще доведе до прекратяването на процедурата по сключването му.

Независимо, че АСТА още не е факт, в много държави-членки на Европейския съюз, включително и в България, е налице загриженост сред гражданското общество относно прилагането на АСТА и защитата на гражданските права и свободи и по-специално тези на потребителите в Интернет.

АСТА не налага изменение в действащото ни законодателство, но протестите срещу споразумението в много други европейски страни и у нас показват липсата на подкрепа сред широката общественост. В резултат, по информация от Постоянното ни представителство в Брюксел, Германия, Холандия, Кипър, Естония и Словакия все още не са подписали споразумението, като Германия вероятно ще изчака обсъждането в Европейския парламент. Въпреки че, напомням, германското правителство взе решение да упълномощи посланика си да подпише.

На основание изложените обстоятелства, както и факта, че за сключването на АСТА се изисква единодушие от всички държави-членки и Европейския съюз, предлагам Министерски съвет да спре процедурата по сключването от страна на Република България на търговското споразумение. С това на практика България спира всякакви действия по влизането в сила на това споразумение, включително по ратифицирането му.

На основание чл. 8, алинея 3 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация предлагам Министерски съвет да приеме следното протоколно решение:

„Спира процедурата по сключването от страна на Република България на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати”.

И ако ми позволите няколко думи извън официалното проекторешение.

Първо, аз съм убеден, че за всички тези шест години за първи път има реален дебат и той се случи сега. Тоест това, за което ние сме упреквани, парадоксално стои точно по обратния начин.

От друга страна, трябва да е ясно, че с това решение…

БОЙКО БОРИСОВ: Те социалистите с това са известни, че, примерно, заклеймяваха религията, сега първи тичат да палят свещи и да се комкат в църквите. Те са водели всичките тези преговори, излязоха, как не отидоха на протеста да го оглавят, затова което те са договаряли. И както във всичко останало, контрата остава в нашето правителство. Сега ние ще понесем политическата отговорност пред Брюксел с взимането на това решение днес. А те се опитаха да се възползват от тревогите на хората за пореден път.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Това исках да добавя, господин премиер, че това решение не е както някои побързаха да го изкоментират – изчакване да видим какво ще направят другите, за да се съобразим. То е заявяване на нашата позиция. И ние тази позиция ще трябва да я отстояваме и защитаваме в Брюксел пред колегите ни, основно Вие, но и аз, външният министър и останалите колеги.

БОЙКО БОРИСОВ: Ние имаме основен довод да го направим по простата причина, че българското законодателство е много строго, много стриктно и решава всички тези проблеми за фалшифицирането, които всъщност АСТА като споразумение цели да защитава, и хората, които са в съответния бранш. С една дума, нашето законодателство е хармонизирано, добро и достатъчно ефективно, за да се налага и подобно споразумение да подписва.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Вероятно тази ни позиция ще бъде критикувана от международни организации и национални. Надявам се, тогава колегите от опозицията да нямат претенции също по тази тема.

БОЙКО БОРИСОВ: И надявам се тогава с господин Станишев да отчетем, че успехът ни е общ, както той самият каза, и тогава да не се скрие. Спирането на АСТА е и наш успех. Това ще си го запазя и се надявам, когато ни атакуват от другата страна, той да застане до нас и да каже: да, това е наш общ успех. Надявам се.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: И последно изречение, все пак този дебат позволи вместо само ние да го гледаме и експертите, ангажирани с документа, милиони очи да го гледат и да споделят мнението си по него. В крайна сметка това е меродавно, защото, ако нещо може да се чете по различни начини, значи може би това нещо има нужда от допълнително прецизиране.

ЯНАКИ ГАНЧЕВ: Ние не можем да не бъдем доволни, тъй като фактически ние възбудихме тази дискусия още на 27 януари с едно отворено писмо и последващите ни действия в Народното събрание, среща с премиера и т. н. Защото то е в унисон с писмото, което Ви изпратихме на 6-ти след срещата, в продължение на постигнатото споразумение, където виждаме, че сте се съобразили с нашите препоръки, именно – международното споразумение, ако бъде ратифицирано, да бъде след като Европейският парламент се произнесе, тъй като ние като страна членка на Европейския съюз сме задължени да го спазваме. Алтернативата ни е да излезем от Европейския съюз, ако не го спазваме и то бъде прието.

Като организации, които се занимават с интернет, може би да изразим увереност, че то няма да бъде прието в Европейския парламент.

БОЙКО БОРИСОВ: Депутатите на ГЕРБ в Европаламента ще гласуват против.

ЯНАКИ ГАНЧЕВ: Това много ме радва. Искам да кажа, че последното изказване на Вивиан Рединг го потвърждава, че ще иска санкция от Европейския съд, което е втората част от писмото, което Ви изпратихме на 6-ти и което вече се задейства, така че в тази посока може да бъде засилено да се иска от Европейския съд да се произнесе относно това доколко кореспондира с основите на европейското право АСТА. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Вие?

НЕВЕН ДИЛКОВ (Председател на Управителния съвет на Сдружението за електронни комуникации): Аз смятам, че това беше едно достойно решение на българското правителство. Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: И аз ви благодаря. Приемаме тази точка.

 

БСП: Решението на правителството за АКТА не означава нищо без решение на парламента

Решението на правителството от днес за АКТА не означава нищо. За да имаме реално действие, трябва да има решение на парламента. Това заяви депутатът от ПГКБ Антон Кутев по повод взетото решение на Министерски съвет за търговското споразумение. „Нещо много се препълни фризера в Министерски съвет”, отбеляза Петър Курумбашев и обясни, че замразяването на процедурата не означава, че се отказваме да ратифицираме споразумението. По тази причина депутатите от ПГКБ настояват да се приеме Декларация на Народното събрание, в която ясно да се заяви, че България няма да ратифицира АКТА. Курумбашев смята, че Декларацията трябва да бъде подкрепена от всички парламентарни групи. Той обаче изрази скептицизма си специално по отношение на една група, която се отличава с позицията си по шистовия газ и по ГМО.

„Впечатлени сме, че Бойко Борисов е заявил, че нашият успех е общ. Искаме да го попитаме дали подписът под това споразумение е общ. Доколкото знаем, подписът е на нашия посланик, упълномощен от българското правителство”, отбеляза още Петър Курумбашев. Той изтъкна, че предишното правителство е дало мандат да се водят преговори, но това не означава съгласие да се подпише споразумението. Депутатът напомни за гласуване в Европейския парламент от 2010г., при което Групата на европейските социалисти гласува против приемането на споразумението, а групата на ЕНП го подкрепя. Курумбашев изтъкна, че Партията на европейските социалисти излезе с Декларация срещу АКТА.

baraban.bg ©

Top Desktop version