Справка за върнатите бонуси

baraban.bg

Справка за върнатите бонуси

Ето информацията, която върви със справката:
 
Уважаеми колеги,
   Изпращаме ви справката за преведените в сметката на МФ суми от министри, заместник-министри, началниците на политическите кабинети на вицепремиерите и на министрите, парламентарните секретари, на областните управители и на техните заместници, получени като ДМС или по различни нормативни актове в периода от началото на мандата на правителството до днес. Данните са актуални към 9.00 ч. на 7 март 2012 г.
   В едната от таблиците са посочени суми, които са дарени от съответните длъжностни лица след получаването им и поради това не фигурират в справката по сметката на МФ.
 
 

СПРАВКА

 

 

Дарени средства  от министрите и членовете на политическите кабинети

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство

Длъжност

Възстановена сума за 2009 г.

Възстановена сума за 2010 г.

Възстановена сума за 2011 г.

Общо

Дарени средства

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

МИЕТ

министър

 

35 000.00

37 000.00

72 000.00

72 000.00

МИЕТ

началник на политически кабинет

 

 

9 950.00

9 950.00

9 950.00

МТИТС

зам.-министър

 

 

1 293.00

1 293.00

1 293.00

 
 

СПРАВКА

 

 

за възстановените суми от ДМС от министрите, заместник-министрите, началниците на политическите кабинети и парламентарните секретари, получени по време на мандата на правителството

 

 

 

 

 

 

Министерство

Длъжност

Превод в сметка МФ

 

 

1

2

3

 

МС

парламентарен секретар

1 221.00

 

МС

началник на политически кабинет на вицепремиера

1 870.00

 

МС

началник на политически кабинет на вицепремиера

1 247.00

 

МС

началник на кабинет при министър без портфейл

740.00

 

МФВС

министър

 

 

МФВС

зам.-министър

9 350.00

 

МФВС

зам.-министър

9 157.18

 

МФВС

началник на политически кабинет

5 095.40

 

МФВС

съветник

3 540.00

 

МВнР

министър

 

 

МВнР

зам.-министър

3 000.00

 

МВнР

зам.-министър

1 370.00

 

МВнР

зам.-министър

1 364.00

 

МВнР

началник на политически кабинет

2 434.07

 

МВнР

парламентарен секретар

957.60

 

МВР

министър

 

 

МВР

началник на политически кабинет

3 615.00

 

МТСП

министър

 

 

МТСП

зам.-министър

19 595.00

 

МТСП

началник на политически кабинет

4 070.00

 

МТСП

парламентарен секретар

3 200.00

 

МП

Министър (настоящ)

 

 

МП

зам.-министър (настоящ)

 

 

МП

зам.-министър (настоящ)

 

 

МП

зам.-министър (настоящ)

 

 

МП

началник на политически кабинет (настоящ)

 

 

МП

парламентарен секретар (настоящ)

 

 

МК

министър

 

 

МК

зам.-министър

3 190.00

 

МК

зам.-министър

6 983.14

 

МК

началник на политически кабинет

5 888.00

 

 

зам. - министър

2 813.00

 

МОСВ

министър

 

 

МОСВ

зам.-министър

31 694.77

 

МОСВ

зам.-министър

57 201.00

 

МОСВ

началник на политически кабинет - освободен

 

 

МЗХ

министър

 

 

МЗХ

зам.-министър

15 144.58

 

МЗХ

зам.-министър

2 427.90

 

МЗХ

зам.-министър

680.00

 

МЗХ

началник на политически кабинет

502.09

 

МЗХ

парламентарен секретар

417.04

 

МО

министър

 

 

МО

зам.-министър

 

 

МО

зам.-министър

 

 

МО

началник на политическия кабинет

 

 

МО

парламентарен секретар

 

 

МОМН

министър

 

 

МОМН

зам.-министър

1 188.39

 

МОМН

зам.-министър

1 188.39

 

МОМН

началник на политически кабинет

1 175.85

 

МОМН

Парламентарен секретар

642.01

 

МИЕТ

министър

 

 

МИЕТ

зам.-министър

10 195.35

 

МИЕТ

зам.-министър

12 769.37

 

МИЕТ

парламентарен секретар

 

 

МТИТС

министър

 

 

зам.-министър

17 249.00

МТИТС

зам.-министър

53 994.00

 

МТИТС

началник на политически кабинет

10 728.00

 

МТИТС

парламентарен секретар

10 276.00

 

МФ

министър

 

 

МФ

зам.-министър

18 480.00

 

54 286.00

 

МФ

зам.-министър

3 196.00

 

МЗ

министър

 

 

МЗ

зам.-министър

4 862.88

 

 

 

МЗ

зам.-министър

7 442.96

 

МЗ

началник на политически кабинет и парламентарен секретар

7 663.41

 

 

 

 

зам.-министър - напуснал

8 111.61

 

МРРБ

министър

 

 

зам.-министър

30 200.00

МРРБ

зам.-министър

1 191.30

 

МРРБ

зам.-министър

2 780.00

 

МРРБ

зам.-министър

1 207.00

 

МРРБ

началник на политически кабинет

3 724.40

 

МРРБ

парламентарен секретар

1 944.76

 

 

Изп. дир. на ИА по лекарствата

18 951.57

 

 

Председател на КЗК

15 792.00

 

ОБЩО

 

498 008.02

 

 

 

 

 

 

 

498 008.02

 

 

 

105 667.60

 

 

 

603 675.62

 

 

СПРАВКА

 

 

 

за възстановените суми от ДМС от областните и заместник-областните управители

 

 

 

 

 

 

 

 

Областна администрация

Длъжност

Превод в сметка МФ

 

 
 

1

2

3

 

 

Благоевград

областен управител

527.00

 

 

зам.-областен управител

935.00

 

 

зам.-областен управител

934.11

 

 

Враца

областен управител

2 352.00

 

 

зам.-областен управител

1 513.00

 

 

зам.-областен управител

847.00

 

 

Велико Търново

областен управител

768.87

 

 

зам.-областен управител

1 351.54

 

 

зам.-областен управител

1 247.58

 

 

Добрич

областен управител

4 487.14

 

 

зам.-областен управител

3 715.92

 

 

зам.-областен управител

3 222.67

 

 

Ловеч

областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

313.56

 

 

Монтана

областен управител

3 497.60

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Перник

областен управител

1 461.19

 

 

зам.-областен управител

1 108.44

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Плевен

областен управител

676.98

 

 

зам.-областен управител

633.57

 

 

зам.-областен управител

630.54

 

 

Разград

областен управител

4 416.16

 

 

зам.-областен управител

2 712.29

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Русе

областен управител

54.87

 

 

зам.-областен управител

54.87

 

 

зам.-областен управител

713.35

 

 

Сливен

областен управител

2 621.36

 

 

зам.-областен управител

2 060.09

 

 

зам.-областен управител

2 060.09

 

 

Бургас

областен управител

3 200.00

 

 

зам.-областен управител

2 483.24

 

 

зам.-областен управител

2 014.00

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Софийска област

областен управител

2 351.70

 

 

зам.-областен управител

1 450.21

 

 

зам.-областен управител

979.87

 

 

зам.-областен управител

979.87

 

 

София - град

областен управител

2 234.11

 

 

зам.-областен управител

2 234.11

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Търговище

областен управител

4 920.54

 

 

зам.-областен управител

3 667.08

 

 

зам.-областен управител

3 667.08

 

 

Хасково

областен управител

400.00

 

 

областен управител-бивш

392.00

 

 

зам.-областен управител

700.00

 

 

Шумен

областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

2 069.49

 

 

Ямбол

областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

766.65

 

 

зам.-областен управител

766.65

 

 

Силистра

областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

областен управител - бивш

 

 

 

зам.-областен управител - бивш

 

 

 

Стара Загора

областен управител

1 991.11

 

 

зам.-областен управител

2 421.47

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Кюстендил

И.д. областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Видин

областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

1 188.78

 

 

зам.-областен управител

1 190.00

 

 

Кърджали

областен управител

1 142.21

 

 

зам.-областен управител

632.00

 

 

зам.-областен управител

627.46

 

 

Варна

областен управител

3 202.00

 

 

зам.-областен управител

2 876.00

 

 

зам.-областен управител

2 330.00

 

 

Габрово

областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

Пазарджик

областен управител

1 475.00

 

 

зам.-областен управител

1 074.00

 

 

зам.-областен управител

1 074.00

 

 

Пловдив

областен управител

1 053.56

 

 

зам.-областен управител

2 069.96

 

 

зам.-областен управител

766.66

 

 

Смолян

областен управител

180.00

 

 

зам.-областен управител

180.00

 

 

зам.-областен управител

 

 

 

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ:

105 667.60

 

 

 

baraban.bg ©

Top Desktop version