Бойко Борисов: България ще постигне квотата си за енергия от възобновяеми източници

baraban.bg

Бойко Борисов: България ще постигне квотата си за енергия от възобновяеми източници

perkiВетроенергийният парк „Свети Никола” край Каварна официално се присъедини към националната електроенергийна система на страната. При откриването, министър-председателят Бойко Борисов припомни, че преди по-малко от месец в Брюксел се проведе извънредна среща на Европейския съвет, на който за пореден път бяха обсъдени мерките за ограничаване на емисиите вредни газове в атмосферата. „С реализирането на подобни проекти България ще покрие квотите за енергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници”, смята премиерът, още повече, че в началото на следващата година ще бъдат направени необходимите разчети за въвеждането на допълнителни улеснения за инвеститорите в производството на енергия от ВЕИ.

   С пускането в експлоатация на парка „Свети Никола”, ветроенергийните мощности на България се удвояват. Пряк израз на добавената чиста енергия е и спестяването на над 300 хил. т въглеродни емисии годишно. Проектът за изграждането на най-големия в Югоизточна Европа ветроенергиен парк, е изцяло съобразен с националната енергийна стратегия на България, ангажиментите по Протокола от Киото и директивите на Европейския съюз, които насърчават производството на енергия от ВЕИ за вътрешния пазар. ЕС си постави за цел производството на енергия от възобновяеми източници в държавите-членки на Съюза да достигне 20-процентен дял до 2020 г. Въвеждането в експлоатация на новия ветроенергиен парк ще спомогне съществено България да постигне националната си цел в тази област и да изпълни ангажимента си за постигането на дял от 16 на сто производство на енергия от ВЕИ до 2020 г.

   В процеса на разработване на проекта са отчетени и трасетата на миграция на птиците в района. Съвместно с Института по зоология към БАН и международни експерти, е извършен 5-годишен мониторинг на миграцията на птиците. Той ще продължи по време на експлоатацията на парка, който разполага и с радарна система за ранно предупреждение за наближаващи птичи ята. Системата позволява турбините да се изключват и при лоши метеорологични условия, които носят и риск от сблъсък на птици с витлата на станциите.

Ветроенергийният парк има капацитет от 340 гигаватчаса годишно, а енергията ще изкупува НЕК. Централата е  изградена и ще се експлоатира от компанията AES Geo Energy, а инвестицията възлиза на 270 млн. евро.

   В същата посока тласка енергетиката на страната и новооткритият завод за производство на соларни панели на „Соларпро” АД в Силистра. Инвестицията възлиза на 20 млн. евро и ще осигури нови 120 работни места.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version