Държавата увеличи дела си в МБАЛ “Д-р Иван Селимински“

baraban.bg

Държавата увеличи дела си в МБАЛ “Д-р Иван Селимински“

   Капиталът на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен беше увеличен с 5 351 770,49 лв. по време на извънредно Общо събрание на акционерите, проведено на 5 април 2016 г. Капиталът се увеличава във връзка с доставената и монтирана апаратура, съгласно проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен“ – част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“. След решението капиталът на болницата от 3 742 810 лв. става 9 094 580,49 лв. Дяловете на държавата вече са 90,71 на сто, на община Сливен – 5,74, на община Нова Загора – 1,94, на община Котел – 0,94 и на община Твърдица – 0,67 на сто от капитала.

   В събранието участваха представители на Министерството на здравеопазването, на общините Сливен и Котел.

baraban.bg ©

Top Desktop version