„Топлофикация – Сливен” премахва таксата за сградна инсталация

baraban.bg

„Топлофикация – Сливен” премахва таксата за сградна инсталация

TEC   Ангел Ангелов, новият директор на „Топлофикация – Сливен”, обяви безпрецедентна маркетингова програма, насочена към спасяване на предприятието и запазване на централното отопление в областния град. Бургазлията Ангелов е от месец в града под Сините камъни и идва от друго предприятие, собственост на Христо Ковачки - доскоро е бил директор на мина „Черно море”. „Най-големият проблем на топлофикационните предприятия в страната е липсата на доверие между производител и потребител. Това е предизвикано от много сложната система на изчисление на таксата за отопление, от невъзможността клиентът да знае предварително колко ще му излезе отоплението за месеца, както и от начисляваната такса за сградна инсталация, която освен че изпокара съседите, в някои жилищни кооперации надвишава сумата, плащана за потребената за отопление на жилището енергия”, каза Ангелов.

   В последните 4 – 5 години потреблението на топлоенергия от ТЕЦ в Сливен върви надолу и според Ангел Ангелов или трябва да се рискува и да се предприемат революционни мерки, за да се върнат потребителите, или предприятието ще бъде закрито. През миналия отоплителен сезон „Топлофикация” е захранвала 245 абонатни станции, през този включилите се досега са 160. Сега ръководството е сформирало осем екипа от служители, които ще обикалят отказалите се битови абонати с новата оферта. За сезон 2009/10 таванът за битова гореща вода е 5 лв. с ДДС за кубичен метър. Там, където 90 – 100% от обитателите на един жилищен блок са абонати на ТЕЦ-а, цената на водата може да спадне и до 3 лв. Но ако абонатите са малко и себестойността е висока, плащаната цена няма да надхвърля определения максимум. За отоплението на кубичен метър жилищна площ, цената е определена на 70 стотинки. Ангел Ангелов уточни, че има абонатни станции, където цената може да бъде свалена и до 50 стотинки. Ако обаче само три апартамента от жилищна кооперация пожелаят да се включат отново към ТЕЦ и себестойността на услугата е по-висока, разликата над 70 ст. се поема от предприятието. При това абонатът ще плаща топлоенергията само в стаите и баните, без коридорите и междуетажните пространства. В предлаганият договор той предварително ще указва колко стаи ще отоплява, като радиаторите в останалите помещения ще бъдат пломбирани за сметка на предприятието. „Ако апартаментът е 78 кв. м, като в масовия случай, абонатът ще заплаща само чистия обем на посочените от него в договора две стаи по 20 кв. м и една баня от 5 кв. м. Това означава, че дори през най-студените зимни месеци няма да изразходва за парно отопление повече от 90 лв.”, посочи Ангелов.

   Новите цени на топлоенергията са формирани, като за основа са взети абонатните станции, в които са включени 90 % от потенциалните потребители и при спазване на Наредбата за топлинното счетоводство, обясниха специалистите. Сметките ще се формират по същия начин, както и досега, само че сумата за сградна инсталация ще се изважда и ще минава за сметка на предприятието. Хората, които са се отказали от ползване услугите на „Топлофикация”, но през чиито апартаменти минават тръби, няма да заплащат такса. Предприятието запазва и досега съществуващото 10% намаление от месечната цена за навреме заплатилите сметката си. Същата отстъпка ползват социално слаби семейства. Потребители с доказана нетрудоспособност 50% плащат сметки наполовина, а с нетрудоспособност над 50% заплащат 40 на сто от потребената от тях топлоенергия.

   С новата практика „Топлофикация – Сливен” се надява да върне поне част от някогашните 15 000 абоната. Според Ангел Ангелов това е реална цел, като се има предвид, че 80% от делата на „Топлофикация” са срещу хора за начислена и незаплатена от тях сградна инсталация. Той смята, че производителят може да си позволи този жест, след като на моменти изхвърля в атмосферата повече топлина, отколкото подава на абонатите си. Ако предприетите мерки не успеят да стабилизират предприятието, което сега дължи 8 – 9 млн. лв. на двете мини, с чиито въглища работи – „Черно море” – Бургас и „Балкан” – Твърдица, това означава, че общо 1 200 души от трите фалирали дружества ще останат на улицата. Освен да оползотвори капацитета на ТЕЦ-а, пред новото ръководство на „Топлофикация” стои и задачата да изпълни екологичните изисквания. С пристигането си на новото работно място Ангел Ангелов заварил писмо от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора, че горивните инсталации на въглища трябва да прекратят работа. Програма за минаването на ТЕЦ-а на газ е изготвена още в 2003 г. и е трябвало да бъде осъществена до 2007-ма, но по нея не е направена нито една стъпка. Новото ръководство е изготвило нова програма, която да гарантира елиминиране на вредните емисии при сега използваното гориво – въглища от двете най-близки мини.  

   Ангел Ангелов отбеляза също, че започналата газификация на Сливен в момента не е алтернатива за битовите абонати, които нямат готовност да преминат на газово отопление, отделно че страната не разполага със собствен ресурс от синьото гориво.

Йорданка Раданчева

baraban.bg ©

Top Desktop version