На вниманието на българските фермери

baraban.bg

На вниманието на българските фермери

unica   На 15.11.2009 г. изтича срокът за подаване на заявления за продажба на притежаваните от фермерите млечни квоти.  

 

Кой може да продава млечна квота?

  Фермери, които не са изпълнили индивидуалните си млечни квоти през последната квотна година от 01.04.2008 до 31.03.2009 г. и тази част от квотата не е нужна повече на стопанството.

*   Прекратилите изцяло дейността си като млекопроизводители през 2007 г. или 2008 г., не са продавали и няма да се занимават повече с продажба на  краве мляко.

 

Колко струва млечната квота?

 Със заповед № РД 09-575/16.07.2009г. Министърът на земеделието и храните определи:

1.      Фиксирана цена от 0,10 лева за килограм краве мляко с масленост 3,8% за доставки за квотен период 01.04.2009 – 31.03.2010 г.

2.      Фиксирана цена от 0,10 лева за килограм краве мляко за директни продажби за квотен период 01.04.2009 – 31.03.2010 г.

 

Къде се подава заявлението?

В офисите на Разплащателна агенция /лично или чрез упълномощено лице/

 

Срок за подаване

 До 15.11. 2009 г.  

 

Заявление за продажба може да се изтегли и от сайта на ДФ»Земеделие», на адрес:  http://www.dfz.bg/ в  раздел Селскостопански пазарни механизми – Мляко - Млечни квоти - Производители на краве мляко

baraban.bg ©

Top Desktop version