С около една четвърт е намалял броят на земеделските стопанства

baraban.bg

С около една четвърт е намалял броят на земеделските стопанства

   С около една четвърт е намалял броят на земеделските стопанства при преброяването през 2010 г. спрямо преброените стопанства през 2007 г. Това сочат междинните данни, регистрирани към момента, според информация от Министерство на земеделието и храните. Остава да се въведе информацията за още около една пета от стопанствата, които попадат над праговете, дефиниращи „стопанство”. След въвеждането и обобщаването им ще бъдат представени предварителни резултати, което по график трябва да стане до края на юни 2011 г.

 

   Преброяването на земеделските стопанства в България приключи. Събрана е информация за всички стопанства, включени в списъка за анкетиране, които отговарят на критериите за земеделско стопанство.  Броят на земеделските стопанства, официално обявен през 2007 г. е бил 370 хил.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version