Целогодишно се кандидатства по мярка 142 „Създаване на организации на производителите”

baraban.bg

Целогодишно се кандидатства по мярка 142 „Създаване на организации на производителите”

   По информация от Министерство на земеделието и храните, по мярка 142 „Създаване на организации на производителите” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. /ПРСР/ може да се кандидатства през цялата година.

   Към момента няма достатъчен интерес към мярка 142, информираха експертите и обясниха, че това се дължи на недостатъчното доверие между земеделските производители, които трябва да се сдружават, за да кандидатстват по нея. Мярката има за цел да насърчи създаването на организации на производители в земеделския сектор, като се подпомогне производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания. Тя дава възможност и за подпомогне на достъпът до пазара на малките и средните стопанства, съобщиха експертите. 

   На 14 март 2011 г. се отваря прием за проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, в частта за гарантираните бюджети. Собствениците им трябва да подготвят и да кандидатстват по мярката, ако искат да достигнат стандарти за качество и хигиена на Общността до края на 2011 г.

baraban.bg ©

Top Desktop version