Ще ни накарат ли фотоволтаиците да прегърнем атомната енергия…

baraban.bg

Ще ни накарат ли фотоволтаиците да прегърнем атомната енергия…

el   Последното увеличение на тока, което дръпна след себе си увеличение на всичко, ни обясниха с увеличения дял на електроенергия от възобновяеми източници. Сигурно е вярно, като гледаме как сливенското поле се напълни с черните плоскости (че били на обработваема земя май е по-малкият проблем). Законодателите първо си осигуриха по-скъпото изкупуване на тази „зелена“ енергия и после се юрнаха да я добиват.  

   „С оглед на общественозначимата тема за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ)“, тези дни електроснабдителното за Югоизточна България предприятие  EVN ни засипва с информации за актуалното състояние на инсталираните мощности и тяхното производство в Югоизточна България, както и за отражението върху разходите на компанията за задължително изкупуване на „зелената” енергия. Т.е. обясняват ни отсега защо още ще поскъпва тока.

   „Данните на EVN България показват, че произведената за месец юли 2012 г. електроенергия от възобновяеми енергийни източници в Югоизточна България е 84 103 MWh (мегаватчаса) на стойност 40,5 милиона лева. Общо инсталираните мощности ВЕИ на територията на дружеството са 552 MW.

   Делът на енергията от фотоволтаични централи е 86,5% от производството и 95,2% от разходите. На енергията от малки водни централи се пада 10,3 % от производството и 3,5% от разходите, а остатъкът се дължи на енергията от вятър. При сравнение с месец юни 2012 г. данните за юли 2012 г. сочат увеличаване на производството с 37%, а на разходите с - 56%.

   Предвид запазване на благоприятните атмосферни условия за производството на електроенергия от ВЕИ през следващия месец EVN България очаква запазване на тенденцията за увеличаване на производството и респективно на разходите за закупуване на „зелена енергия“. 

   Ето че дойде и радостната (за някои) новина - пик на производството на енергия от ВЕИ в Югоизточна България регистрира „EVN България“.

   „На 14.08.2012 г. в периода от 14:00 ч. до 15:00 ч. производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна България достигна своя връх досега с регистрирани 376 MW. Това е произведена енергия от ВЕИ централи, присъединени към мрежата на EVN България. От тази енергия 98% е произведена от фотоволтаични централи.

Регистрираното производство на ''зелена'' енергия в този час се равнява на общото потребление на области като Пловдив и Пазарджик за същия час и ден.“

   На въпроса може ли да се вярва на депутатите еднозначен отговор няма, но ето какво според Петър Димитров (КБ) пише в бележката, изкарана от компютъра на ДКЕВР за цените на енергията:

   Цена при продажба на електрическа енергия от производител на обществен доставчик в лева за мегаватчас:

 АЕЦ "Козлодуй" - 15,75 лв.; "Марица-Изток-2", вторият огромен държавен производител на електроенергия - 35,01 лв. и разлика 2.22 пъти. ТЕЦ "Бобовдол" - 62,25 лв., 3.95 пъти по-скъпо от "Козлодуй"; ТЕЦ "Марица-3" - 64,95 лв., 4.12 пъти по-скъпо от "Козлодуй"; "Топлофикация-Русе" - 67,31 лв., 4.27 пъти по-скъпо; ТЕЦ "Варна" - 70,69 лв., 4.49 пъти по-скъпо. Цени на вятърна енергия с инсталирана мощност до 800 киловата и повече - 189 лв. за един мегаватчас - разликата е 12 пъти в сравнение с "Козлодуй". Фотоволтаични централи - 823 лв., разликата е 52.25 пъти! Сравнете 823 лв. с 15,75 лв. И коментарът (в случая на Петър Димитров): „Сами разбирате защо е истерията срещу "Белене". Има го "Белене", другите няма да издържат на конкуренцията. Ето ви отговора защо нещем "Белене", ето ви отговора защо са затворени I до IV блок и, не дай боже, да останем и без V и VI блок след 2019 г., както най-вероятно ще се случи в резултат на "мъдрата" политика, която водим. В тези неща от закона лъха нескрит лобизъм.

 ...Аз ще продължа с конкретните числа - колко ще платят потребителите и от бизнеса, и гражданите, ако нещата вървят в тази посока. Ако до 2020 г. 10% само от електроенергията се произвежда от фотоволтаични и вятърни централи, не 16 (16% ще е с водните централи), това ще доведе до годишни обществени разходи за преференции 1 млрд. 200 млн. лева. Повтарям, 1 млрд. и 200 млн. лева трябва да извади българинът от джоба си, за да плати тази по-скъпа енергия!“

baraban.bg ©

Top Desktop version