България подкрепя освобождаването на микропредприятията от годишни финансови отчети

baraban.bg

България подкрепя освобождаването на микропредприятията от годишни финансови отчети

zmane_eu_Страната ни ще подкрепи възможността държавите-членки на ЕС да освобождават микропредприятия от изготвянето на годишни счетоводни финансови отчети, с което ще се облекчи административната тежест върху тях. За това решение, взето на редовното 173-то заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ), председателствано от заместник-министъра на външните работи на България Красимир Костов, информират от правителствения пресцентър.

   От мярката, която е част от плана на ЕС за икономическо възстановяване, ще могат да се възползват предприятия с балансова стойност на активите към 31 декември за съответната година от 500 хил. евро, нетни приходи от продажби за годината до 1 млн. евро и средна численост на персонала до 10 души. Междуведомствена работна група ще изготви анализ на икономическите ефекти от подобна мярка в подкрепа на бизнеса в условията на икономическа криза.

   Съветът по европейски въпроси обсъди проект на становище на страната ни по обществено допитване, инициирано от ЕК, на тема „Превръщане на възможността за цифров дивидент в социални ползи и икономически растеж за Европа”. Общественото допитване засяга възможността за изтегляне на крайната дата за изключване на аналоговото наземно телевизионно разпръскване. Необходимият за целта радиочестотен спектър се използва за нуждите на националната сигурност и за освобождаването му е необходим значителен финансов ресурс от бюджета, поясни заместник-министър Костов. Съкращаването на срока с една година би било непосилно за страната ни, особено с оглед на трудностите, породени от финансовата и икономическата криза, беше отбелязано по време на заседанието на СЕВ.

   В дневния ред на Съвета е била и подготовката на 15-ата среща на страните по Рамковата конвенция на ООН относно измененията в климата, която ще се проведе в Копенхаген. На форума се предвижда да бъде постигнато глобално споразумение за климата за периода след 2012 г. За целта ЕС предстои да формулира единна позиция по редица въпроси, свързани с преговорите по споразумението. Сред тях са поемане на конкретни ангажименти за намаляване на емисиите парникови газове след 2012 г., разпределението на финансовата тежест, управление на режима по измененията на климата след 2012 г. и др. На този етап усилията на ЕС трябва да се насочат към постигане на споразумение до 2020 г., а определянето на средносрочни цели следва да бъде обвързано с поетите ангажименти от ключовите партньори в преговорите.

baraban.bg ©

Top Desktop version