България е кандидат за домакин на централния офис на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

baraban.bg

България е кандидат за домакин на централния офис на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

   България официално е заявила готовност да приеме на своя територия седалището на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, съобщават от правителствения пресцентър. Това е станало на редовното заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ). До края на годината ЕС следва да вземе политическо решение за седалището на новата европейска агенция и тя трябва да започне работа от 2010 г. Заедно със страната ни, към настоящия момент кандидати да приемат офиса на службата са Кипър и Малта.

   Основните функции на новата европейска агенция  ще бъдат свързани с координиране и подобряване на практическото сътрудничество между държавите-членки в областта на убежището, улесняване обмена на информация и опит между държавите-членки и оказване помощ на държавите-членки, които са под бежански натиск. Службата няма да има компетентност по вземане на решения по молби за предоставяне на убежище и закрила, тъй като това  остава в правомощията на всяка държава.

   Позицията на страната ни за предстоящото на 21 септември в Брюксел заседание на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи беше обсъдена в рамките на СЕВ. Въпросите на миграцията и убежището ще бъдат основни по време на предстоящото заседание. Очаква се шведското председателство на ЕС да продължи усилията на предходните ротационни председателства за създаване на Обща европейска система за убежището, чрез определяне на общи минимални стандарти, установяване на обща процедура за предоставяне на убежище и приемане на уеднаквен статут, както и чрез засилване на практическото сътрудничество между държавите-членки. Предстоят и промени във функционирането на Европейския фонд за бежанците. Те предвиждат разширяване на спектъра от групи лица, за чието приемане държавите-членки на ЕС ще бъдат финансово подпомагани. За всяко презаселено лице, включено в тези групи, ЕС ще изплаща еднократно 4 хил. евро на съответната държава.

   По време на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи ще бъдат обсъдени и заключенията на Европейския съвет от юни т.г. относно нелегалната миграция в Средиземноморието. Страната ни ще подкрепи механизъм, който би гарантирал, че усилията на ЕС за презаселване са насочени към най-нуждаещите се чрез определянето на ежегодни приоритети и осигуряването на финансов стимул за държавите-членки. България ще настоява още да бъдат отчитани и възможностите на всяка държава-членка, чрез въвеждането на доброволен принцип на участие в политиката на ЕС за презаселване.

   От началото на членството на България в Европейския съюз до момента, Европейската комисия е започнала с изпращане на официални уведомителни писма общо 141 процедури срещу страната за неизпълнение на задълженията, произтичащи от общностното право (т.нар. инфриджмънт процедури). Към днешна дата, поради изпълнение на задълженията от страна на България, са закрити 107 от всичките 141 процедури. Само в 12 случая процедурата е преминала към следващия етап на досъдебната фаза - изпращане на мотивирано становище от Европейската комисия, като седем от тези случаи вече са закрити. Нито една от процедурите срещу България не е стигала до съдебна фаза.

baraban.bg ©

Top Desktop version