Животновъдите могат да кандидатстват по мярка 121 от 25 юли

baraban.bg

Животновъдите могат да кандидатстват по мярка 121 от 25 юли

kravi          По информация от Министерство на земеделието и храните, животновъдите ще могат да кандидатстват по мярка 121 на Програмата за развитие на селските райони от 25 юли.

От 25 юли до 19 август ще се приемат заявления за подпомагане за инвестиции по гарантираните бюджети на мярка 121„Модернизиране на земеделските стопанства” за периода 2007-2013. Бенефициентите ще имат възможност да кандидатстват за  следните инвестиции, като са определени и съответните бюджети, както следва:

-                     Инвестиции, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО /Нитратна директива/ - с бюджет 13 660 000 евро;

-                      Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от сектор "Мляко", в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 55 450 000 евро;

-                     Инвестиции за привеждане на съществуващите земеделски стопанства от други животновъдни сектори извън сектор "Мляко", в съответствие с изискванията на стандартите на Общността, включително инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО – с бюджет 56 505 000 евро;

-                     Инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост, включително трайни насаждения и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни, с бюджет 14 297 000 евро.

Кандидатите могат да подават своите заявления в областните структури на Държавен фонд „ Земеделие”.

Повече информация за мярката и условията за кандидатстване може да намерите на интернет страницата www.prsr.government.bg.

baraban.bg ©

Top Desktop version