Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

TsiolkovskyКонстантин Циолковски -

ученият, който едно към едно, на границата между ХІХ и ХХ в., прогнозира с абсолютна точност и последователност всички крачки на човечеството към Космоса. Ето до какви изводи е стигнал той относно добрите правителства:

Кое правителство смятам за най-добро

1. То не устройва скъпи пиршества, но и не се изтощава с въздържание.

2. То не се кичи със злато, сребро и скъпоценни камъни, не притежава стотици скъпи и разнообразни костюми, а се облича обикновено, топло и чисто.

3. То не обитава дворци, в които биха се побрали сто пъти повече хора, но и не се лишава от просторни жилища и удобства.

4. То не се обгражда с красавици, които го разиграват както си искат. Съпругите живеят също така скромно, както и техните съпрузи.

5. То обича своите съпруги и деца, не ги обижда, но и не ги издига на управленски длъжности, а ги оценява според техните качества и заслуги.

6. То не се обгражда с многобройна прислуга, а се стреми да мине изобщо без нея.

7. То не се бои от словото и изслушва всяко мнение (доколкото му позволяват силите и времето), дори то да е горчиво и обидно.

8. То признава на всеки човек, какъвто и да е той, равни права на тази земя.

9. То ограничава свободата на насилниците и ги обезврежда, но не гони мъст.

10. За основа на всичко то приема мисълта, ръководена от знанието и опита, т.е. от науката.

11. Всяка мисъл и слово са свободни, докато не са съпровождани от насилие.

12. То разпространява знанието.

13. То открива даровитите хора и използва таланта им за общото благо.

14. То изследва земните недра и търси богатствата в тях.

15. То използва всевъзможните сили на природата.

16. То всячески спомага за развитието на промишлеността.

17. То смята земеделието за един от отраслите на промишлеността. 

                                                                                                       24 март 1934 г.

baraban.bg ©

Top Desktop version