Честват Димитър Мутев в Болград

baraban.bg

Честват Димитър Мутев в Болград

   150-годишнината от смъртта на Димитър Мутев се отбелязва в Болград, Украйна. Организатори на мероприятието са Болградската районна държавна администрация и  Болградската гимназия «Г.С. Раковски», а инициативата е на Генералното консулство на РБългария в гр. Одеса.

   Днес в гробището на Болград бе открита плоча върху възстановената могила на Димитър Мутев, а в гробищната църква има литуртия за упокой на душата му. В гимназията събитието върви под наслов  «Няма да угасне паметта на поколенията!»

   Димитър Мутев е един от най-интелигентните български възрожденци, първият българин, получил научна степен "доктор по философия", директор на първото българско истинско учебно заведение (днес Болградска гимназия «Г.С. Раковски»). Той заема тази длъжност от 15 октомври 1859 г. до деня на смъртта си през януари 1864 г.

   Димитър Стефанов Мутев е роден през 1818 г. в Калофер. Завършва физико-математическия факултет на Ришельовския лицей. Следва в Бон и Берлин, където специализира по физика, естествени науки и метрология. Доктор по философия и свободни науки, един от най-образованите българи на своето време, владее девет езика. Редактор на цариградското българско списание “Български книжици” /1858 – 1859 г./ Преводач и автор на романи и научни трудове. Привлича за учители в гимназията българи завършили висше образование като Васил Стоянов и Богдан Горанов, завършили Пражкия университет, Иван Салабашев – Пражката политехника, Димитър Ямболиев – Киевския университет, Михаил Сотиров – Букурещкия университет, още Васил Попович, Теодоси Икономов, Иван Филипов и др. Целта на

гимназията според Мутев е “… умствено, нравствено и естетическо възпитание на човека.”   Димитър Мутев издига Болградската гимназия в модерно и образцово за времето си училище.

Неговите заслуги към българското образование, наука и книжнина са огромни. Той застъпва и провежда идеята, че книжовният български език трябва да се изгражда на основата на народните говори. Най-голямата историческа заслуга на д-р Димитър Мутев е, че за четири години превръща Централното българско училище в Болград в първата българска гимназия — Болградската гимназия, едно елитно средно училище на европейско ниво.

   Димитър Мутев е брат на първата българска поетеса – Елена Мутева.

baraban.bg ©

Top Desktop version