Бивш директор на завод „Динамо” ограбва съдружниците си, Старозагорският окръжен съд помага

baraban.bg

Бивш директор на завод „Динамо” ограбва съдружниците си, Старозагорският окръжен съд помага

Dinamo   Сливенската окръжна прокуратура е сезирана от Съвета на директорите на „Динамо”АД за неправомерно разпореждане с имуществото на дружеството от страна на бившия изпълнителен директор Атанас Христозов. Както стана ясно, жалбата е подадена в деловодството на прокуратурата на 2 септември т. г. Преписката е изпратена по компетентност на Районна прокуратура - Сливен, като са дадени указания да бъде възложена проверка за изясняване наличието на извършени престъпления по три текста от Наказателния кодекс - длъжностно присвояване от страна на уличеното лице, за злоупотреба на доверие и за неизгодна сделка. От страна на Районна прокуратура Сливен е възложена проверка на Областна дирекция на МВР - Сливен, която все още не е приключила.

  В цялата история, в която става въпрос, общо взето, за присвояването на  близо 2 млн. лева, по-интересна е ролята на  Старозагорския окръжен съд. За да замете цялата престъпна схема, чрез която прехвърля продукция и финансови средства от завода към частната си фирма „Елдикс” ЕООД,  бившият директор е изфабрикувал изкуствен дълг на българското предприятие към куха руска компания в размер на 39 000 евро. Въпросното дружество – „кредитор” на сливенския завод не е представило никакви счетоводни баланси през годините и е с 300 $ финансов капитал, срещу 2 000 000 лв. уставен капитал на „Динамо”. Оформените от него фалшиви документи обаче са внесени в Старозагорския окръжен съд, където веднага сe образува дело по несъстоятелност в полза на руския фантом. Чуждата фирма се представлява в България от личната адвокатка на Атанас Христозов. Съдът учудващо бързо образува цели 11 дела по жалби на Христозов (без дори да са платени дължимите държавни такси) и допуска блокиране на всички сметки, а с това - и дейността на производственото предприятие „Динамо”. Половината от делата са разпределени на една и съща съдийка - Ана Трифонова, която е постановила три решения и е запорирала всичко в завода, което може да се запорира. За тези действията вече са сезирани инспекторатът към ВСС и Министерството на правосъдието.

   Ето какво са написали в жалбата до Сливенската окръжна прокуратура настоящият изпълнителен директор Димитър Колев и членът на Съвета на директорите Тони Алексиев: "Атанас Христозов, като законен представител на "Динамо", комуто с договор за управление бе поверено да стопанисва имуществото, е действал и бездействал против изрично изразената воля и против интересите на представлявания -  "Динамо"АД и в резултат "Динамо"АД - Стара Загора както и клонът му в Сливен, са ощетени със стойността на неправомерно изваденото от "Динамо" имущество, предадено на "Елдикс" ЕООД - Стара Загора  - 605 900 лв.; В периода 01.07.2007 г. - 25.11.2007 г., когато определеното от съвета на директорите месечно възнаграждение на Атанас Христозов беше 800 лв., той самоволно си е начислявал и заплащал месечно възнаграждение от 8 000 лв.м; При поемане на оперативното ръководство от страна на изпълнителния директор Димитър Колев от 18.06. 2008 г., ревизия е установила щета за "Динамо" с неустановен произход в размер на 1 384 469 лв., впоследствие намалена на 1 226 329 лв, която е отразена в годишните финансови отчети като задължение на Христозов към "Динамо", и т.н. ...

    Делото за отстраняване на борда на директорите и обявяването на „Динамо” в несъстоятелност ще се гледа в Старозагорския окръжен съд на 29.10. /четвъртък/ тази година.

baraban.bg ©

Top Desktop version