ГЕРБ с шест председателски места в комисиите на общинския съвет

baraban.bg

ГЕРБ с шест председателски места в комисиите на общинския съвет

  Веселина Тонева от ГЕРБ-Сливен положи клетва като общински съветник по време на днешното първо редовно заседание на местния парламент. Тя заема мястото на инж. Любомир Захариев, който бе назначен за зам.-кмет по устройство на територията и строителството в Община Сливен.

   На сесията съветниците избраха двама заместник-председатели на Общинския съвет. Председателят на Групата общински съветници от ГЕРБ Здравко Костадинов предложи за заместник – председател на Съвета да бъде избрана Веселина Тонева, която бе подкрепена единодушно. (Другият заместник председател е Деян Дечев от БСП – б.р.) С мнозинство за делегат и представител на Общинския съвет-Сливен в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България беше избран председателят на Общинския съвет Димитър Митев. При невъзможност той да присъства, ще бъде заместван от Веселина Тонева.  

   Днес беше гласуван и съставът и ръководствата на Постоянните комисии в местния парламент. ГЕРБ има председатели на шест комисии. Адвокат Станимир Комбалов е председател на Комисията по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и контрол на изпълнение на решенията му. Керанка Стамова ще председателства комисията по общинска собственост и местно самоуправление, Юлия Гавазова – Комисията по бюджет, финанси и икономическо развитие, Лидия Димитрова – Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания, д-р Димитър Павлов отново е председател на Комисията по здравеопазване, социална и жилищна политика, а Тодор Братанов е начело на Постоянната комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство.

   Сесията на Общинския съвет започна с минута мълчание в памет на големия български актьор Стефан Данаилов.

ПРЕСЦЕНТЪР ПП ГЕРБ

baraban.bg ©

Top Desktop version