Какво знаят и какво не знаят българските институции

baraban.bg

Какво знаят и какво не знаят българските институции

   Сливенецът Живко Бъчваров, един от хората, които протестират по-често от останалите и, за разлика от повечето журналисти, отправя правилните питания, е получил отговор на въпроси, свързани с базата „Ново село“ до с. Мокрен. Писмени отговори от Министерството на отбраната, от Министерството на околната среда и водите, от Министерство на външните работи, от Върховната административна прокуратура и от Окръжната прокуратура в Сливен, дават различни и противоречиви отговори на един и същ въпрос, така че ако не за самия т.н. Полигон за обучение на сухопътни сили, гражданите могат да съдят за компетентността и съгласуваността в работата на българските институции. 

По отношение статута на базата „ Ново село”

-  Тя не е военна база , а съоръжение

- Тя е учебен полигон

- Тя е военна база

- Тя е с неясен статут

 

За това дали „ Ново село” се намира в границите на Природен парк „ Сините камъни”:

-  Съоръжението е извън границите на природния парк

-  Съоръжението е в границата на природния парк и част от него се намира в защитена територия

По отношение на екологичната оценка за въздействие върху околната среда:

-  Няма несъвместимост в действията на стрелбите, осъществявали на полигона в „ Ново село” и факта, че същият е в границите на природен парк. Не е уточнено какви дейности се реализират за опазване на природния парк.

- Не е уточнено кои са представителите на Министерството на отбраната, които са  членове на Съвместната комисия, разглеждаща въпросите, свързани с евентуалното влияние върху околната среда и безопасността на намиращите се в близост населени места от дейностите, осъществявани в рамките на Учебния полигон.

 

   А това дали е редно в границите на природен парк да съществува военна база, съоръжение или учебен полигон и дали това не противоречи на Закона за защитените територии в Република България, е друг въпрос.

baraban.bg ©

Top Desktop version