Министър-председателят разпредели ресорите на заместниците си

baraban.bg

Министър-председателят разпредели ресорите на заместниците си

   Министър председателят Бойко Борисов разпредели ресорите на двамата вицепремиери, информират от правителствания прес център.

   Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще координира работата с министерствата на правосъдието, труда и социалната политика, културата и физическото възпитание и спорта. Той ще наблюдава дейността на държавните агенции „Национална сигурност”, за бежанците, „Държавен резерв и военновременни запаси”, за закрила на детето и Държавната комисия по сигурността на информацията.

   Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ще координира работата на министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните, на икономиката, енергетиката и туризма, на здравеопазването, на околната среда и водите, на образованието, младежта и науката, на държавните агенции по горите и за метрология и технически надзор и Национална агенция „Пътна инфраструктура”. Той ще следи и за дейността на агенциите за приватизация и следприватизационен контрол, за ядрено регулиране, за оценяване и акредитация, за професионално образование и обучение. Вицепремиерът Дянков ще координира и работата на държавните комисии за енергийно и водно регулиране и за стоковите борси и тържищата, Комисията за регулиране на съобщенията, Патентното ведомство, Висшата атестационна комисия, Националния статистически институт и Националния компенсационен жилищен фонд.

   Министърът без портфейл Божидар Димитров ще отговаря за работата с ДА „Архиви” и Държавната агенция за българите в чужбина, както и за координацията на държавната политика, осъществявана от правителството в областта на правото на вероизповедание.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version