Продължават опитите за възвръщане на царските орли

baraban.bg

Продължават опитите за възвръщане на царските орли

gnezdo_orel"Зелени Балкани" постави две изкуствени гнезда за царски орел (Aquila heliaca) в района на Дервентските възвишения, съобщават от организацията. Гнездата са поставени на високи, подходящи за гнездене дървета, с помощта на алпийско оборудване и екипировка. Целта е  подпомагане на царските орли в опитите им да гнездят.

   Наблюденията на екипа през последните години показват, че не са рядкост случаите на заети територии от двойки орли, които не пристъпват към гнездене поради липсата на подходящи дървета. В повечето случаи това са новосформирани двойки, които нямат опит в загнездването и строежа на гнездото. Чрез поставянето на изкуствени гнезда тези процеси могат да бъдат подпомогнати и ускорени. Оптималният период за поставяне на изкуствените гнезда е през есента и зимата, с цел в момента на заемане на териториите и началото на размножителния сезон да са налице подходящи за загнездване условия.

   Изборът на територията за монтиране на гнездата е в резултат от проследяването на царски орли, маркирани с радиопредаватели от Зелени Балкани още през 2007 г. Това е първото за България маркиране на птиците посредством предаватели и за момента е най-продължителното проучване на вида в страната чрез използването на тези съвременни технологии. Благодарение на това са идентифицирани няколко територии, в които редовно са регистрирани по една, две или няколко млади и неразмножаващи се птици от редкия вид. В подобен район в началото на размножителния сезон на 2009 г. екип на Зелени Балкани постави изкуствено гнездо за царски орел, като в последствие новосформирана двойка загнезди само на около 3,5 км от дървото, върху което е изградено изкуственото гнездо. Това говори за правилния подход при избора на подходяща територия от страна на експертите. Монтирането на още гнезда по тази методика ще продължи и в бъдеще.

Дейностите за опазването на царския орел се осъществяват в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”.

baraban.bg ©

Top Desktop version