Варненци не одобряват проекта за Общ устройствен план

baraban.bg

Варненци не одобряват проекта за Общ устройствен план

 Varna  На среща с кмета на Варна Кирил Йорданов, главния архитект Петър Йорданов и други специалисти, граждани на Варна са представили 3 000 подписа с искането да се преработи предварителния проект за нов Общ устройствен план на града. Според протестиращите, на него трябва да се обозначат и нанесат границите на кв. „Изгрев”, да отпадне предвидената високоскоростна градска магистрала през квартала, както и през СО „Сотира”, местностите „Руски окопи”, „Акчелар” и кв. „Виница”, а да се предвиди разширение на бул. „Хр. Смирненски”. Гражданите искат ширината на планираните транспортни трасета през кварталите да се редуцират така, че да не се налага прекомерно отчуждаване на частни имоти. Иска се също да отпадне предвиденото застрояване на университетската Ботаническа градина и на други зелени площи, както и да се допусне малкоетажно застрояване между кв. „Виница” и УБГ – Варна. Според председателя на Организацията за обществена защита „Едно” Светлозар Николов, кметът принципно е приел идеята, както и в по-нататъшните разработки на плана да участва представител на гражданите.  

  На 7.11.е предвиден граждански протест в кв.Виница. Там за един час ще бъде блокан път.  

baraban.bg ©

Top Desktop version