Граждани срещу Райфайзенбанк

baraban.bg

Граждани срещу Райфайзенбанк

2clip_image002

 

 

 

 

Уважаеми граждани,

 

   Българска Народна Банка е държавният орган, който трябва да защитава обществения интерес от банки, който работят срещу своите клиенти. Това е единственият държавен орган, който има правомощията и цялата информация да контролира, регулира и наказва банките, работещи в страната.

   До този момент БНБ не изпълнява своите законови задължения относно контрола и защитата на обществения интерес, а единственото към което се стреми, е запазване на банковата стабилност. Сезирали сме БНБ за отнемане лиценз на две банки и до този момент разбрахме, че се води писмена кореспонденция с тях и нищо повече.

   Сезирахме БНБ, че банките застрашават националната сигурност, но отговорът бе категоричен, че банките няма как да застрашават националната сигурност.

   Според нас, банките работят против обществения интерес:

-                     чрез предоставяне на рисково високи нива по лихвите на депозитите. Ние предлагаме таван от не повече от 4%. По този начин ще се защити банковата система от предоставяне на рисково високи лихви по депозитите, които не съотвестват на реалната тежка икономическа обстановка в страната;

-                     чрез едностранното вдигане на лихвите по кредитите на физически и юридически лица;

-                     чрез непосилно високите наказателни такси при просрочие, стигащи до 40% по фирмени кредити при Райфайзенбанк България ЕАД.

   Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 5 584 570 лв. (пет милиона петстотин осемдесет и четири хиляди петстотин и седемдесет лева) на «Райфайзенбанк България» ЕАД за извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.).

Повод за образуване на производството е подаден до Комисията сигнал от гражданин, в който е посочено, че той и съпругата му, като клиенти на банката по договор за ипотечен кредит от м. октомври 2004 г., са получили безплатна застраховка «Живот» за целия период на договора. Този бонус е бил предлаган от самата банка в периода 2004 – 2007 г. През 2009 г., след като съпругата на подателя на сигнала е починала и той е предприел необходимите действия за оповестяване на настъпилото застрахователно събитие, е станало ясно, че застраховката едностранно е прекратена от Райфайзенбанк, считано от 1 юни 2006 г.

   От събраните по преписката доказателства е видно, че банката е продължила да предлага тази застраховка към сключен договор за ипотечен кредит и след 1 юни 2006 г. В някои от рекламните съобщения дори изрично се е изтъквало, че безплатната застраховка «Живот» е за целия период на кредита. Комисията счита, че предлагането на този бонус почти до края на 2007 г. и липсата на обяснения относно причините, наложили прекратяването на договора по инициатива на банката, показват намерението на финансовата институция да използва безплатното предлагане на застраховката единствено като способ за привличане на клиенти, без да е налице действително намерение услугата да бъде реално поддържана.

КЗК приема, че дори да са били налице обективни причини, които са затруднявали банката да поддържа такъв разход, добросъвестното търговско поведение и обичайната практика са изисквали тази промяна да важи само за бъдещите клиенти.

   Освен вредата за потребителите, това поведение уврежда интересите и на конкурентите на пазара на финансови услуги, като поставя дружеството в привилегировано положение спрямо онези, които не предлагат безплатна застраховка или предлагат тази услуга, но и действително заделят необходимите средства за нейното изпълнение.

   Във връзка с горното, сезирахме БНБ да възложи на управление Банков надзор пълна проверка на Райфайзенбанк България ЕАД относно нейната дейност в страната за периода от 2004 – 2007 г. и се надяваме, че ще изпълни сериозните надзорни функции, съгласно закона на БНБ. Доскоро гражданското общество не е взимало страна по сериозните спорове между клиентите и търговските банки. Но предвид това, че учредяването на НАББ има за цел насърчаване и защита на българския бизнес, ние ще поставим на публично ниво отношенията между банките и клиентите.

Независимо, че досега БНБ е била винаги встрани, идва времето когато необходимостта от по-пряк контрол и взаимоотношения върху дейността на банките трябва да бъдат издигнат в приоритет.

   Ние сме убедени, че основанието на което КЗК налага глоба от 5 млн лева на Райфайзенбанк България ЕАД е достатъчно, след извършена от банков надзор проверка относно достоверността на фактите, да бъде отнет лиценза.

Ние трябва да обърнем общественото внимание към тази явна и открита лъжа на Райфйзенбанк, която продължава да съсипва българските граждани!

 

ПОКАНА ЗА ПРОТЕСТ

На 2.11.2009г. пред Българска Народна Банка ще се състои протест срещу „Високите лихви на банките” с искане БНБ да отнеме лиценза на Райфайзенбанк България АД. Протестът е законно разрешен. Той ще започне от 15 ч. и ще продължи до 16 ч. и ще бъде пред БНБ на пл.Княз Александър I №1

 

Светлозар Николов

председател на Национална асоциация на българския бизнес

baraban.bg ©

Top Desktop version