ДСБ за стоте дни на правителството

baraban.bg

ДСБ за стоте дни на правителството

kostov+

Правителството възстанови основния принцип на българската изпълнителна власт – персоналната, а не партийна отговорност на членовете на кабинета.

Успя да запази и увеличи доверието на българските граждани, което е най-важната предпоставка за излизане от икономическата криза.

Запази бюджетната стабилност в аварийни условия на драстично намаление на приходите и внесе в срок бюджета на страната за следващата година;

Изработи управленска програма, съгласува я с подкрепящото го мнозинство в парламента и прие предложените от Синята коалиция цели и мерки.

Показва висока чувствителност към тревогите и интересите на обществото и медиите, и демонстрира бърза реакция за решаване на повдиганите проблеми и отстраняване на допуснатите грешки.

               _

Правителството не успява досега да разкрие в дълбочина пораженията от престъпленията на Тройната коалиция. Не е извадило убедителни доказателства за вината на отговорните политици и за нанесените щети на българските граждани.

Не е готово с пълната оценка на заварените проблеми и закъснява с поставянето на ясни политически цели и дефинирането на конкретни мерки за тяхното постигане. Не му достига компетентност и смелост да пристъпи към отлаганите, но крайно необходими реформи.

Забавя по необясними причини извеждането на кадрите на БСП, ДПС и НДСВ от изпълнителната власт, което води до почти открито саботиране на неговите разкрития и действия.

Не очертава все още пробив в усвояването на европейските фондове, което води и до появата на първите му критични оценки в европейските медии.

Не е започнало войната с мафията.

baraban.bg ©

Top Desktop version