Популярна банка се продава, за нов куклен театър нищо не се чува

baraban.bg

Популярна банка се продава, за нов куклен театър нищо не се чува

Maria_Grigorova   „С днешното решение да бъде продадена сградата на бившата Популярна банка няма гаранции, че в близко бъдеще Държавен куклен театър ще има свой дом”. Така коментира Мария Григорова от групата на ГЕРБ гласуваното днес от Общинския съвет предложение на кмета на общината сградата да се продаде чрез конкурс за цена от 775 хиляди и 700 лв.  „Условието на държавата, когато предостави сградата на общината, беше да бъде за нуждите на Кукления театър”, каза Григорова. Тя припомни, че  категоричната позиция на ГЕРБ беше за изготвяне на проект за Кукления театър и за изработване на план-сметка за средствата, необходими за изграждането му. Освен това, трябваше да се вмени задължение на купувача да построи сградата на определено от общината място. По време на дебатите днес Стела Костова от ГЕРБ предложи цената да бъде 1 милион и 200 хиляди лева без ДДС, като продажбата се извърши чрез търг, като по този начин в общинската хазна ще влязат повече средства. От БСП бе изразено мнение, че заради инвеститори, появяващи се на пазара, общината може да продава имоти и на символични цени. „Означава ли това, че на всеки потенциален инвеститор трябва да подаряваме имотите на общината? Нали ние трябва да помагаме да се увеличават приходите на общината!”, каза общинският съветник от ГЕРБ Галина Вучкова.

   Друг имот, който се намира на главната улица на Сливен – на бул. „Цар Освободител № 34, също бе предложен за продажба от общинската администрация с начална цена от 384 800 лв. и се гласува на днешната сесия в този вариант. Предложението на ГЕРБ за повишаване на цената на 528 000 лв. не бе прието. Галина Вучкова направи предложението с мотива, че това е един от най-атрактивните имоти в града и не трябва да се продава на безценица, а да се съберат повече приходи за общината.

   Общинският съветник от ГЕРБ Мария Григорова направи предложение за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. Тя изрази недоумение от факта, че предложението не бе подкрепено, тъй като повече от година местния парламент нарушава настоящия правилник. „Недоумявам защо колегите не възприеха тези предложения. Според мен е чисто противопоставяне, защото предложението се прави от мен и политическата сила, която представлявам.  Струва ми се, че  се отнесоха ревниво, може би те искаха да направят тези промени, но защо не ги направиха досега…

   Работих по промените през месец август, получих подкрепа от групата на ГЕРБ и вложих много сила и енергия. Говорих с колегите и от другите групи преди 14 дни, когато внесох предложението си, ако имат някакви идеи, да говорим, да обсъдим детайлите… Смятам, че нищо лошо и смущаващо не предложих в този проект”, каза Григорова.

   Направените предложения за промени в Правилника са свързани най-вече с въвеждането на електронната система за провеждане на заседанията на общинския съвет. Мария Григорова бе категорична, че промените ще доведат до подобряване на организацията на работа на местния парламент и неговите комисии.

 

   «В неформални разговори със съветниците сме стигнали до извода, че трябва да има промяна в Правилника. Започнахме разговори в тази посока и намирахме слабости в работата на постоянните комиссии. Не е тайна, че те имат 13-14 членове, а на заседанията присъстват 5-6 човека. 90 процента от комисиите заседават без кворум и решенията се взимат незаконосъобразно. Председателстващите тези комиссии, както и секретарите, са принудени да подписват документи с невярно съдържание, които стигат до органите, които упражняват контрол върху нашата работа. За да избегнем това, направих предложение - 10 минути след започване на заседанието, да могат да се вземат легитимни решения от наличния състав», допълни Григорова.

 

   Друго предложение на Григорова е тези предложения за решения, по които няма становища на постоянните комисии, да не се включват в проекта за дневен ред. Освен това, за заседанията на постоянните комисии и дневния им ред да се уведомяват вносителите на проектите за решения, както и кмета на общината, който осигурява присъствието на представител на администрацията. Предложения, на които не са отстранени констатираните нередности да не се включват в дневния ред на заседанието на Общинския съвет и други предложения за промени.

   „Друго предложение, което смути администрацията е следното – предложение, което два пъти не е гласувано, да не влиза в дневния ред в рамките на шест месеца, за да не ни се предлагат на всяка сесия едни и същи предложения. По този начин ще мотивираме администрацията да ни поднася годни за вземане на решения предложения”, заяви още Мария Григорова.  

ПРЕСЦЕНТЪР ПП ГЕРБ

 

baraban.bg ©

Top Desktop version