Гражданските инициативи и днешното заседание на Сливенския общински съвет

baraban.bg

Гражданските инициативи и днешното заседание на Сливенския общински съвет

   В началото на днешното заседание искания от името на инициативния комитет от граждани за намаляване заплатите на общинските съветници, прочете Добромир Батинков. В него главното искане – преразглеждане и намаляване заплатите на общинските съветници, е развито в седем точки, повечето от които всъщност засягат общинската администрация. Тъй като до този час нито една сливенска медия не публикува исканията (което вероятно е свързано и с друга информация, оповестена на днешното заседание – за взетите от общината пари от различните медии. Подсказваме само за тази година: „Канал 6“ - над 43 000 лева; "Стандарт нюз” – 6 000 лв. "Сливен днес и утре“ - близо 6 000 лв., „Сливен нюз" - с 4 500 лв.; „Сливен инфо“ – 4 200; „Агенция Сливен“ – 4 200 и други по-дребни суми), предоставяме ги на вниманието на сливенските граждани:

   1. Съгласно ЗДОИ искаме копие от ведомостта за заплатите на кмета и общинските съветници и публично разяснение как са определени заплатите и възнагражданията на общинските съветници и административния персонал на Общински съвет – Сливен.

   2. Отчет за дейността на Община Сливен по граждански договори.

   3. Да се прекратят договорите на назначените пенсионери и да се предложат овакантените места на млади безработни.

   4. Да се намали администрацията с 25 %.

   5. За конкретни предложения искаме да получим пълния списъчен състав на персонала в Община Сливен.

   6. Предлагаме от 1.06.2014 г. да се въведе за всички служители в общината и общинския съвет декларация за персонална и материална отговорност за незаконни действия и нанесени щети на граждани и санкции с отнемане на 30 до 60% от месечното възнаграждение при доказана вина.

   7. Да се обявят на интернет страницата на Община Сливен – www.sliven.bg - всички решения и действия на Общинския съвет и да се обновяват ежедневно.

   Припомняме, че на заседание през януари сливенските общински съветници  определиха да получават 60 на сто от възнаграждението на  заместник-председател на Съвета за съответния месец. Януарските  заплати на повечето от тях, в зависимост от присъствието им на  заседания и комисии, са били в рамките на около 890 лева. Преди дни Гражданският инициативен комитет внесе в деловодството на общината събраните под исканията около 2 000 подписа, организира и палатков лагер в попската градинка, който след прочитане на исканията днес, се вдига.

    Както председателят на общинския съвет Мария Григорова обяви, питането на гражданския комитет, отправено до кмета и до общинския съвет всъщност не е направено по правилата, но то бе допуснато в началото на заседанието. От прочитането му, разбирате, не следва нищо…

   Предстои да видим какъв ще е резултатът от едно пък прието решение – за създаване на  общинско предприятие „Озеленяване” от 1 август. То трябва да има предмет на дейност озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, градини и др., както и целогодишна поддръжка на паркови елементи и детски съоръжения. Предложението бе внесено като допълнителна точка в дневния ред от общинския съветник Момчил Пантелеев. С 22 гласа „ЗА”, то бе прието. Според решението, ще бъде прекратен общинският договор за озеленяване. До средата на юли Общинският съвет трябва да приеме Правилник за устройството и дейността на общинското предприятие, до същата дата кметът на общината трябва да направи всички необходими разчети, свързани с финансовото и материално обезпечаване по създаването му.  Позицията на вносителя е, че общинското предприятие ще редуцира досегашните разходи за дейността с 40% и ще се отрази върху пазара на труда, тъй като се очаква да осигури заетост на около 150 човека.

   Същото предложение наскоро в общинската администрация бе внесено и от гражданското сдружение „Свети Георги Победоносец”.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version